Pozvánka na siedmu debatu „Vzdelávanie budúcnosti, wellbeing, konektivita, inovácie“

24.11.2020
Pozvánka na siedmu debatu „Vzdelávanie budúcnosti, wellbeing, konektivita, inovácie“

Dovoľujeme si Vás pozvať na sledovanie 7. medzisektorovej online debaty na tému „Vzdelávanie budúcnosti – wellbeing, konektivita, inovácie“ ktorá sa bude konať dňa 24.11.2020 od 16:00 – 18:00 on-line.

Séria 9 verejných online debát, ktoré sa konajú pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej. Debaty sú pripravené v partnerskej spolupráci SKAV SR – Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní, Deti nepočkajú, Fóra proaktívnych škôl, digitálna koalícia.sk, ISEIA Medzinárodného inštitútu a asociácie slovenských vzdelávacích centier (t.j. siete slovenských učiteľov žijúcich a pôsobiacich v zahraničí), projektu „Sektorovými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý projektovo riadi spoločnosť Trexima. Za podpory Active citizens fund, Operačný program Ľudské zdroje, Microsoft, 247.sk a RAZDVA.

Účastníci

Jej účastníkmi budú aktéri (nielen) z Trenčianskeho regiónu:  Eva Žernovičová z Trenčianskeho samosprávneho kraja, Ondrej Grenčík z projektu Pronea, Bianka Kubovičová z Asociácie špeciálnych pedagógov škôl a poradní, Pavol Kováčik zo Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu, Milan Kuzma zo Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo, Dušan Knezovič z Bioeconomy Cluster, Dušan Galusek z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a zo siete ISEIA Karin Koštiaľová, pôsobiaca v UK a Jana Petrisková, pôsobiaca vo Francúzsku.

Cieľ online debát

Cieľom online debát je verejne diskutovať o potrebách a návrhoch pre vzdelávanie budúcnosti (nielen) v kontexte prichádzajúcich financií z Európskej únie. Účastníci debát budú hľadať odpovede na otázky:

Ako sa vieme postarať o pohodu detí, učiteľov a rodičov?

Ako sa môže Slovensko pripraviť na digitálnu dobu?

Aké inovácie čakajú Slovensko v jednotlivých sektoroch a čo to znamená pre školy?

Hovoriť sa bude o dátach a návrhoch riešení pre Slovensko. A taktiež o trendoch vo vzdelávaní v regiónoch Slovenska, v Európskej únii i vo svete (nielen) pod vplyvom COVID-19.

Debaty budú medializované a ich závery diskutované s príslušnými orgánmi verejnej správy.

Pripojenie

Debaty budú prebiehať on-line cez Microsoft Teams odkaz na pripojenie:

https://aka.ms/skav

Záznam debaty nájdete tu: YouTube

« domov

Súvisiace články:

Pozvánka na šiestu debatu „Vzdelávanie budúcnosti, wellbeing, konektivita, inovácie“

Pozvánka na piatu debatu „Vzdelávanie budúcnosti, wellbeing, konektivita, inovácie“

Pozvánka na štvrtú debatu „Vzdelávanie budúcnosti, wellbeing, konektivita, inovácie“

Pozvánka na tretiu debatu „Vzdelávanie budúcnosti, wellbeing, konektivita, inovácie“

Pozvánka na druhú debatu „Vzdelávanie budúcnosti, wellbeing, konektivita, inovácie“

Pozvánka na prvú úvodnú debatu Vzdelávanie budúcnosti?

Vzdelávanie budúcnosti?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.