Pozvánka na tretiu debatu „Vzdelávanie budúcnosti, wellbeing, konektivita, inovácie“

19.10.2020
Pozvánka na tretiu debatu „Vzdelávanie budúcnosti, wellbeing, konektivita, inovácie“

Dovoľujeme si Vás pozvať na sledovanie 3. medzisektorovej online debaty na tému „Vzdelávanie budúcnosti – wellbeing, konektivita, inovácie“ ktorá sa bude konať dňa 20.10.2020 od 16:00 – 18:00 on-line.

Séria 9 verejných online debát, ktoré sa konajú pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej. Debaty sú pripravené v partnerskej spolupráci SKAV SR – Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní, Deti nepočkajú, Fóra proaktívnych škôl, digitálna koalícia.sk, ISEIA Medzinárodného inštitútu a asociácie slovenských vzdelávacích centier (t.j. siete slovenských učiteľov žijúcich a pôsobiacich v zahraničí), projektu „Sektorovými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý projektovo riadi spoločnosť Trexima. Za podpory Active citizens fund, Operačný program Ľudské zdroje, Microsoft, 247.sk a RAZDVA.

Účastníci

Jej účastníkmi budú aktéri (nielen) z Prešovského regiónu: bývalý minister školstva  Milan Ftáčnik za Digitálnu koalíciu, Alexandra Homoľová zo Slovenskej národnej galérie za Sektorovú radu pre kultúru a vydavateľstvo, Martin Hošták z Republikovej únie zamestnávateľov za Sektorovú radu pre administratívu, ekonomiku a manažment,  Martina Kravčíková zo siete ISEIA (slovenská učiteľka pôsobiaca na Islande), Júlia Lindtnerová, predsedníčka Slovenskej rady rodičovských združení, vedec venujúci sa výskumu života Rómov a spolutvorca Atlasu Rómskych komunít  Alexander Mušinka z Prešovskej univerzity v Prešove, Ingrid Sivčová-Kuzma zo siete ISEIA (slovenská učiteľka pôsobiaca v USA), Silvia Surová zo Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR za Sektorovú radu pre chémiu a farmáciu a Miroslav Vaško, zástupca Prešovského samosprávneho kraja, zodpovedný za iniciatívu „Catching up regions“.

Cieľ online debát

Cieľom online debát je verejne diskutovať o potrebách a návrhoch pre vzdelávanie budúcnosti (nielen) v kontexte prichádzajúcich financií z Európskej únie. Účastníci debát budú hľadať odpovede na otázky:

Ako sa vieme postarať o pohodu detí, učiteľov a rodičov?

Ako sa môže Slovensko pripraviť na digitálnu dobu?

Aké inovácie čakajú Slovensko v jednotlivých sektoroch a čo to znamená pre školy?

Hovoriť sa bude o dátach a návrhoch riešení pre Slovensko. A taktiež o trendoch vo vzdelávaní v regiónoch Slovenska, v Európskej únii i vo svete (nielen) pod vplyvom COVID-19.

Debaty budú medializované a ich závery diskutované s príslušnými orgánmi verejnej správy.

Pripojenie

Debaty budú prebiehať on-line cez Microsoft Teams odkaz na pripojenie:

https://aka.ms/skav

Záznam debaty nájdete tu: YouTube

« domov

Súvisiace články:

Pozvánka na druhú debatu „Vzdelávanie budúcnosti, wellbeing, konektivita, inovácie“

Pozvánka na prvú úvodnú debatu Vzdelávanie budúcnosti?

Vzdelávanie budúcnosti?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.