Pozvánka na druhú debatu „Vzdelávanie budúcnosti, wellbeing, konektivita, inovácie“

09.10.2020
Pozvánka na druhú debatu „Vzdelávanie budúcnosti, wellbeing, konektivita, inovácie“


Dovoľujeme si Vás pozvať na sledovanie 2. medzisektorovej online debaty na tému „Vzdelávanie budúcnosti – wellbeing, konektivita, inovácie“ ktorá sa bude konať dňa 13.10.2020 od 16:00 – 18:00 on-line.

Séria 9 verejných online debát, ktoré sa konajú pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej. Debaty sú pripravené v partnerskej spolupráci SKAV SR – Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní, Deti nepočkajú, Fóra proaktívnych škôl, digitálna koalícia.sk, ISEIA Medzinárodného inštitútu a asociácie slovenských vzdelávacích centier (t.j. siete slovenských učiteľov žijúcich a pôsobiacich v zahraničí), projektu „Sektorovými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý projektovo riadi spoločnosť Trexima. Za podpory Active citizens fund, Operačný program Ľudské zdroje, Microsoft, 247.sk a RAZDVA.

Účastníci

Jej účastníkmi budú aktéri (nielen) z Košického regiónu: Slavomír Kožár, vedúci odboru školstva Košického samosprávneho kraja, Zuzana Čačová, programová manažérka Nadácie otvorenej spoločnosti Bratislava, Dušan Šveda, odborný garant IT Akadémie UPJŠ v Košiciach, Jana Knežová, členka Správnej rady Karpatskej nadácie, František Jakab, riaditeľ univerzitného vedeckého parku Technicom pri Technickej univerzite v Košiciach, Igor Pramuk, viceprezident Asociácie nemocníc Slovenska za Sektorovú radu Zdravotníctvo a sociálne služby, Milan Polča, generálny manažér pre zabezpečenie a rozvoj ĽZ v U.S. Steel Košice, s.r.o. za Sektorovú radu Hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo, Juraj Ťapák, analytik Sektorovej rady IT a telekomunikácie a Petra Ondrčková zo siete ISEIA (slovenská učiteľka pôsobiaca vo Švajčiarsku).

Cieľ online debát

Cieľom online debát je verejne diskutovať o potrebách a návrhoch pre vzdelávanie budúcnosti (nielen) v kontexte prichádzajúcich financií z Európskej únie. Účastníci debát budú hľadať odpovede na otázky:

Ako sa vieme postarať o pohodu detí, učiteľov a rodičov?

Ako sa môže Slovensko pripraviť na digitálnu dobu?

Aké inovácie čakajú Slovensko v jednotlivých sektoroch a čo to znamená pre školy?

Hovoriť sa bude o dátach a návrhoch riešení pre Slovensko. A taktiež o trendoch vo vzdelávaní v regiónoch Slovenska, v Európskej únii i vo svete (nielen) pod vplyvom COVID-19.

Debaty budú medializované a ich závery diskutované s príslušnými orgánmi verejnej správy.

Pripojenie

Debaty budú prebiehať on-line cez Microsoft Teams odkaz na pripojenie:

https://aka.ms/skav

Záznam debaty nájdete tu: YouTube

« domov

Súvisiace články:

Pozvánka na tretiu debatu „Vzdelávanie budúcnosti, wellbeing, konektivita, inovácie“

Pozvánka na prvú úvodnú debatu Vzdelávanie budúcnosti?

Vzdelávanie budúcnosti?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.