Pandémia ohrozila absolventov

22.02.2021
Pandémia ohrozila absolventov

Z edície odborné články pripravované spoločnosťou Trexima Bratislava v spolupráci s Hospodárskymi novinami.

Pandémia ohrozila absolventov

Zdroj: HOSPODÁRSKE NOVINY, ŠTVRTOK 17. FEBRUÁRA 2021

« domov

« médiá

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.