Médiá

Newsletter NSP

Zobraziť

Propagačné materiály

Zobraziť

Logá na stiahnutie

Zobraziť

Máte otázky?

Zobraziť

Novinky a články

Tretie rokovanie Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo

Tretie rokovanie Sektorovej rady, s prívlastkom „virtuálne“, začalo úvodným slovom tajomníka Sektorovej rady, ktorý sa č...

Viac
12. 03. 2020

Tretie rokovanie Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu 

„V súvislosti so zvýšeným výskytom koronavírusu, vrátane Slovenska, neodporúčam uskutočniť zasadnutie Sektorovej rady pr...

Viac
11. 03. 2020

3. rokovanie Sektorovej rady pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo

Finančná gramotnosť je jedným zo základných predpokladov zodpovedného prístupu občanov k svojim životom a životom ich ro...

Viac
02. 03. 2020

Tretie rokovanie Sektorovej rady pre administratívu, ekonomiku a manažment

Rokovanie začalo úvodným slovom predsedu Sektorovej rady. Následne tajomník prezentoval vyhodnotenie plnenia úloh, ktoré...

Viac
27. 02. 2020

Tretie rokovanie Sektorovej rady pre verejné služby a správu sa nieslo v znamení opatrení v oblasti vzdelávania

Ďalším bodom programu bolo prerokovanie návrhov na zmenu v zozname národných štandardov zamestnaní (NŠZ) garantovaných S...

Viac
25. 02. 2020

V SEKTORE STAVEBNÍCTVA, GEODÉZIE A KARTOGRAFIE FINIŠUJÚ S TVORBOU STRATÉGIE ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV

Opatrenia definované v rámci predmetnej Sektorovej rady smerujú najmä na úpravu a rozšírenie aktuálnych štátnych vzdeláv...

Viac
21. 02. 2020

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie