Médiá

Newsletter NSP

Zobraziť

Propagačné materiály

Zobraziť

Logá na stiahnutie

Zobraziť

Máte otázky?

Zobraziť

Novinky a články

SEKTOR STAVEBNÍCTVA, GEODÉZIE A KARTOGRAFIE SA VPLYVOM NOVÝCH INOVÁCIÍ A TECHNOLÓGIÍ ZMENÍ

Členovia Sektorovej rady viedli konštruktívnu, vysoko odbornú a plodnú diskusiu k premisám a dopadom nových inovácií a t...

Viac
04. 12. 2019

Druhé rokovanie Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport.

Vzdelávanie je kľúčové, ovplyvňujúce rozvoj spoločnosti a ekonomiky. Poskytuje udržateľnú zamestnanosť a dobré životné š...

Viac
03. 12. 2019

DRUHÉ ROKOVANIE SEKTOROVEJ RADY PRE ZDRAVOTNÍCTVO, SOCIÁLNE SLUŽBY

Pri zhodnotení aktuálneho stavu v príprave sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov boli členovia rozdelení do prac...

Viac
27. 11. 2019

2. rokovanie Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby

Kvalitný remeselník sa nemusí báť o budúcnosť, pretože táto doba hlási návrat k remeslám a do popredia sa dostáva staré-...

Viac
26. 11. 2019

Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie sa stretla na svojom druhom rokovaní

Situácia v pododvetví ekológia a ochrana prírody je priaznivejšia a vyštudovaných ekológov neubúda, avšak čoraz potrebne...

Viac
22. 11. 2019

Udržateľnosť, kvalitné a inovatívne poskytovanie produktov a individualizácia – piliere, na ktorých sektor obchodu a cestovného ruchu bude v budúcnosti stáť

Sektor bude v budúcnosti ovplyvňovať mnoho faktorov a snáď viac ako iné sektory ho bude ovplyvňovať zmena geopolitickej ...

Viac
21. 11. 2019

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie