Médiá

Newsletter NSP

Zobraziť

Propagačné materiály

Zobraziť

Logá na stiahnutie

Zobraziť

Máte otázky?

Zobraziť

Novinky a články

Vieme, aké prierezové zručnosti budú potrebné v roku 2030.

Tajomník predstavil harmonogram revízie, vysvetlil aspekty nasledujúcich úloh a oboznámil členov so štruktúrou revízie. ...

Viac
29. 05. 2020

Štvrté rokovanie Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

Hlavnými úlohami boli sumarizácia strategických dokumentov vplývajúcich na sektor hutníctva, zlievarenstva, kováčstva na...

Viac
28. 05. 2020

TREXIMA na HR online sumite

Medzi panelistami bol náš kolega Jozef Krabáč, ktorý má v TREXIME za sebou realizáciu projektov zameraných na výskum zam...

Viac
28. 05. 2020

Netradičné 4. rokovanie Sektorovej rady pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

Štvrtého rokovania sa členovia priamo nezúčastnili, a preto formou prezencie bola účasť na hlasovaní per rollam. Tajomní...

Viac
27. 05. 2020

Štvrté rokovanie Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

Hlavné úlohy boli sumarizácia strategických dokumentov vplývajúcich na sektor ťažby a úpravy surovín, geológie na národn...

Viac
27. 05. 2020

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport pracuje naplno aj v online režime 

Rokovanie sa zameralo taktiež na schválenie 10tich kľúčových opatrení pre MPSVaR, ktoré majú byť využité v dokumente Prá...

Viac
25. 05. 2020

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie