Médiá

Newsletter NSP

Zobraziť

Propagačné materiály

Zobraziť

Logá na stiahnutie

Zobraziť

Máte otázky?

Zobraziť

Novinky a články

3. rokovanie Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby

Viac
05. 02. 2020

3. rokovanie Sektorovej rady pre potravinárstvo 

Hlavným bodom programu bolo pokračovanie na tvorbe sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. Metodický postup preds...

Viac
04. 02. 2020

The 7th bi-annual European Automotive Forum 2020

Autonómne systémy, elektrifikácia, digitalizácia a Big Data sa označujú ako technologické megatrendy, ktoré majú obrovsk...

Viac
13. 01. 2020

Druhé rokovanie Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu

V období medzi prvým a druhým rokovaním bola najdôležitejšia úloha stanoviť premisy strategického smerovania sektora s d...

Viac
12. 12. 2019

Druhé rokovanie Sektorovej rady pre verejné služby a správu

Inovačné trendy typické pre nastupujúcu 4. priemyselnú revolúciu už teraz ovplyvňujú aj sektor verejnej správy. Je jasné...

Viac
06. 12. 2019

SEKTOR STAVEBNÍCTVA, GEODÉZIE A KARTOGRAFIE SA VPLYVOM NOVÝCH INOVÁCIÍ A TECHNOLÓGIÍ ZMENÍ

Členovia Sektorovej rady viedli konštruktívnu, vysoko odbornú a plodnú diskusiu k premisám a dopadom nových inovácií a t...

Viac
04. 12. 2019

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie