Médiá

Newsletter NSP

Zobraziť

Propagačné materiály

Zobraziť

Logá na stiahnutie

Zobraziť

Máte otázky?

Zobraziť

Novinky a články

Druhé rokovanie Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu

V období medzi prvým a druhým rokovaním bola najdôležitejšia úloha stanoviť premisy strategického smerovania sektora s d...

Viac
12. 12. 2019

Druhé rokovanie Sektorovej rady pre verejné služby a správu

Inovačné trendy typické pre nastupujúcu 4. priemyselnú revolúciu už teraz ovplyvňujú aj sektor verejnej správy. Je jasné...

Viac
06. 12. 2019

SEKTOR STAVEBNÍCTVA, GEODÉZIE A KARTOGRAFIE SA VPLYVOM NOVÝCH INOVÁCIÍ A TECHNOLÓGIÍ ZMENÍ

Členovia Sektorovej rady viedli konštruktívnu, vysoko odbornú a plodnú diskusiu k premisám a dopadom nových inovácií a t...

Viac
04. 12. 2019

Druhé rokovanie Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport.

Vzdelávanie je kľúčové, ovplyvňujúce rozvoj spoločnosti a ekonomiky. Poskytuje udržateľnú zamestnanosť a dobré životné š...

Viac
03. 12. 2019

Finančná gramotnosť ako vízia budúcnosti na 2. rokovaní Sektorovej rady

„Je potrebné, aby všetci ľudia boli finančne gramotní a vedeli v každom momente správne posúdiť riešenia.“

Viac
29. 11. 2019

DRUHÉ ROKOVANIE SEKTOROVEJ RADY PRE ZDRAVOTNÍCTVO, SOCIÁLNE SLUŽBY

Pri zhodnotení aktuálneho stavu v príprave sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov boli členovia rozdelení do prac...

Viac
27. 11. 2019

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie