Kontakty na Realizačný tím TREXIMA Bratislava

 • Sektorová rada
 • Meno
 • Email
 • Telefón
 • pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
 • Jana Melicherová
 • 02/333 222 04
 • pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
 • Oliver Kovťuk
 • 02/333 222 02
 • pre potravinárstvo
 • Ľuboslav Blišák, PhD.
 • 02/333 222 30
 • pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
 • Malvína Dudášová
 • 02/333 222 39
 • pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
 • Zuzana Čierna
 • 02/333 222 16
 • pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
 • Zuzana Čierna
 • 02/333 222 16
 • pre chémiu a farmáciu
 • Alena Ciburová
 • 02/333 222 26
 • pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
 • Oliver Kovťuk
 • 02/333 222 02
 • pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály
 • Jana Melicherová
 • 02/333 222 04
 • pre automobilový priemysel a strojárstvo
 • Jozef Kvoriak
 • 02/333 222 37
 • pre elektrotechniku
 • Patrik Uhrík
 • 02/333 222 06
 • pre energetiku, plyn a elektrinu
 • Patrik Uhrík
 • 02/333 222 06
 • pre vodu, odpad a životné prostredie
 • Alena Ciburová
 • 02/333 222 26
 • pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
 • Michal Hrnčiar
 • 02/333 222 25
 • pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
 • Malvína Dudášová
 • 02/333 222 39
 • pre dopravu, logistiku, poštové služby
 • Michal Hrnčiar
 • 02/333 222 25
 • pre informačné technológie a telekomunikácie
 • Martin Gymerský
 • 02/333 222 29
 • pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
 • Martin Gymerský
 • 02/333 222 29
 • pre kultúru a vydavateľstvo
 • Jakub Žabka
 • 02/333 222 82
 • pre vzdelávanie, výchovu a šport
 • Dana Mažgútová
 • 02/333 222 70
 • pre verejné služby a správu
 • Martin Šuvada
 • 02/333 222 31
 • pre administratívu, ekonomiku, manažment
 • Jozef Kvoriak
 • 02/333 222 37
 • pre zdravotníctvo, sociálne služby
 • Petra Suchovská
 • 02/333 222 18
 • pre remeslá a osobné služby
 • Ľuboslav Blišák
 • 02/333 222 30

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie