Kontakty na Realizačný tím TREXIMA Bratislava

 • Sektorová rada
 • Meno
 • Email
 • Telefón
 • pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
 • Ing. Jana Melicherová
 • 02/333 222 04
 • pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
 • Ing. Oliver Kovťuk
 • 02/333 222 02
 • pre potravinárstvo
 • Mgr. Ľuboslav Blišák, PhD.
 • 02/333 222 04
 • pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
 • Mgr. Diana Kozáková
 • 02/333 222 78
 • pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
 • Ing. Zuzana Špacírová
 • 02/333 222 16
 • pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
 • Ing. Zuzana Špacírová
 • 02/333 222 16
 • pre chémiu a farmáciu
 • Ing. Oliver Kovťuk
 • 02/333 222 02
 • pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
 • Ing. Oliver Kovťuk
 • 02/333 222 02
 • pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály
 • Ing. Oliver Kovťuk
 • 02/333 222 02
 • pre automobilový priemysel a strojárstvo
 • Ing. Nora Baťová
 • 02/333 222 26
 • pre elektrotechniku
 • Ing. Patrik Uhrík
 • 02/333 222 06
 • pre energetiku, plyn a elektrinu
 • Ing. Patrik Uhrík
 • 02/333 222 06
 • pre vodu, odpad a životné prostredie
 • Ing. Jana Melicherová
 • 02/333 222 04
 • pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
 • Ing. Michal Hrnčiar
 • 02/333 222 25
 • pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
 • Mgr. Diana Kozáková
 • 02/333 222 78
 • pre dopravu, logistiku, poštové služby
 • Ing. Michal Hrnčiar
 • 02/333 222 25
 • pre informačné technológie a telekomunikácie
 • Ing. Martin Gymerský
 • 02/333 222 29
 • pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
 • Ing. Martin Gymerský
 • 02/333 222 29
 • pre kultúru a vydavateľstvo
 • Mgr. Jakub Žabka
 • 02/333 222 82
 • pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu, šport
 • Ing. Dana Mažgútová, PhD.
 • 02/333 222 70
 • pre verejné služby a správu
 • RNDr. Martin Šuvada
 • 02/333 222 70
 • pre administratívu, ekonomiku, manažment
 • Ing. Nora Baťová
 • 02/333 222 26
 • pre zdravotníctvo , sociálne služby
 • Mgr. Petra Suchovská
 • 02/333 222 25
 • pre remeslá a osobné služby
 • Mgr. Ľuboslav Blišák, PhD.
 • 02/333 222 04

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zapamätať prihlásenie