Kontakty na Realizačný tím TREXIMA Bratislava

Sektorová rada Meno Email Telefón
pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov Jana Melicherová [email protected] 02/333 222 04
pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu Oliver Kovťuk [email protected] 02/333 222 02
pre potravinárstvo Ľuboslav Blišák [email protected] 02/333 222 30
pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože Malvína Dudášová [email protected] 02/333 222 39
pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel Zuzana Čierna [email protected] 02/333 222 16
pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel Zuzana Čierna [email protected] 02/333 222 16
pre chémiu a farmáciu Alena Ciburová [email protected] 02/333 222 26
pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo Oliver Kovťuk [email protected] 02/333 222 02
pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály Jana Melicherová [email protected] 02/333 222 04
pre automobilový priemysel a strojárstvo Jozef Kvoriak [email protected] 02/333 222 37
pre elektrotechniku Michal Kitta [email protected] 02/333 222 06
pre energetiku, plyn a elektrinu Michal Kitta [email protected] 02/333 222 06
pre vodu, odpad a životné prostredie Alena Ciburová [email protected] 02/333 222 26
pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu Michal Hrnčiar [email protected] 02/333 222 25
pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch Malvína Dudášová [email protected] 02/333 222 39
pre dopravu, logistiku, poštové služby Michal Hrnčiar [email protected] 02/333 222 25
pre informačné technológie a telekomunikácie Martin Gymerský [email protected] 02/333 222 29
pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo Martin Gymerský [email protected] 02/333 222 29
pre kultúru a vydavateľstvo Jakub Žabka [email protected] 02/333 222 82
pre vzdelávanie, výchovu a šport Dana Mažgútová [email protected] 02/333 222 70
pre verejné služby a správu Martin Šuvada [email protected] 02/333 222 31
pre administratívu, ekonomiku, manažment Jozef Kvoriak [email protected] 02/333 222 37
pre zdravotníctvo, sociálne služby Petra Suchovská [email protected] 02/333 222 18
pre remeslá a osobné služby Ľuboslav Blišák [email protected] 02/333 222 30

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.