Newsletter NSP

Na tomto mieste si môžete stiahnuť vydania newsletteru o Národnej sústave povolaní (NSP).

Newsletter vychádza každý mesiac a informuje Vás o najdôležitejších novinkách v súvislosti s realizáciou NSP a o udalostiach plánovaných na najbližšie obdobie.

Prvé vydanie vyšlo v decembri 2011.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie