Kontakty

Gestor projektu SRI

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
PaedDr. Danica Lehocká, PhD.
generálna riaditeľka Sekcie práce
MPSVR SR

Realizačný tím projektu SRI

TREXIMA Bratislava, spol. s r. o.
PaedDr. Lucia Lednárová Dítětová
manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov,
projektová manažérka SRI
TREXIMA Bratislava, spol. s r. o.