NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Pomocný pracovník v celulózo-papierenskej výrobe


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496600

Garancia
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel

Alternatívne názvy
Pomocník strojvedúceho , Pomocný robotník, Robotník výroby celulózy a papiera

Charakteristika
Pomocný pracovník v celulózo-papierenskej výrobe vykonáva pomocné práce pri príprave, obsluhe a manipulácii v procese výroby a spracovania celulózy a papiera.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 9329 - Pomocní pracovníci vo výrobe
SK ISCO-08: 9329006 - Pomocný pracovník v celulózo-papierenskej výrobe
SK NACE Rev.2: Výroba papiera a papierových výrobkov
EKR: Úroveň 2
SKKR: Úroveň 2
ISCED: 253

Príslušnosť k povolaniu
Pomocný pracovník v priemyselnej výrobe

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
fyzická zdatnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
samostatnosť Elementárna
technická gramotnosť Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
druhy a vlastnosti surovín/materiálov v celulózo-papierenskej výrobe
(Napr. drevovina, polobuničina, buničina (sulfátová, sulfitová), iné vlákniny (sekundárna, syntetická), pomocné papierenské prostriedky.)
2
stroje, zariadenia a výrobné linky v celulózo-papierenskej výrobe
(Konštrukcia strojov, zariadení a výrobných liniek, meracie prístroje na hodnotenie procesov, princípy ich fungovania a pod.)
2
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
2
ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
(Princípy environmentálnych technológií. Environmentálna kvalita materiálov. Výrobné technológie a životné prostredie.)
2
technológia výroby papiera, kartónov a lepeniek
2

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
2
manipulačné práce v celulózo-papierenskej výrobe
(Formátové rezanie papiera, kartónov a lepeniek na kruhovej a stolovej rezačke. Triedenie a lisovanie zberového papiera na lisoch, vrátane manipulácie s balíkmi. Obsluha manipulačných liniek pri spracovaní vlákniny a výrobe buničiny.)
2
obsluha strojného zariadenia v celulózo-papierenskej výrobe
(Obsluha dopravných, baliacich, triediacich, počítacích a baliacich liniek vo výrobe a spracovaní papiera. Obsluha jednoduchých výrobných liniek, jednotlivých strojov a agregátov pri výrobe a spracovaní papiera, kartónov a lepeniek. )
2
čistenie, ošetrovanie a údržba strojných zariadení v celulózo-papierenskej výrobe
(Pomocné práce. )
2

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia