NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
3774

Garancia
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu

Alternatívne názvy
Plastikár

Charakteristika
Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov obsluhuje linky, stroje a zariadenia pri príprave, miešaní a spracovaní zmesí na báze plastov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 6 mesiacov

Klasifikácie
ISCO-08: 8142 - Operátori strojov na výrobu výrobkov z plastov
SK ISCO-08: 8142000 - Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov
SK NACE Rev.2: Výroba výrobkov z gumy a plastu
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Operátor chemickej výroby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
informačná gramotnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
rozhodovanie Elementárna
samostatnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
chémia makromolekulárnych látok
2
technológia výroby plastových materiálov a výrobkov
3
chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
2
priemyselná ekológia
2
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
3
strojné mechanizmy
3
anorganická chémia
3
technológia anorganických výrob
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
3
systémy, normy a štandardy kvality v chemickej výrobe
3
organická chémia
2

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
obsluha a nastavovanie chemických aparatúr, zariadení a laboratórnej techniky v rôznych odvetviach chemickej výroby a pri chemickej analýze
3
obsluha strojov a zariadení vo výrobe polotovarov a výrobkov z plastov
3
obsluha strojov a zariadení na potlač výrobkov z plastových hmôt
3
obsluha strojov na tvarovanie plastových profilov
3
obsluha lisov alebo vstrekovacích strojov na lisovanie alebo vstrekovanie výrobkov z plastov
3
obsluha strojov a zariadení pri príprave a spracovaní zmesí a roztokov na báze plastov
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE