NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Operátor stroja na výrobu výrobkov z gumy


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
3766

Garancia
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu

Alternatívne názvy
Gumár Operátor gumárenskej výroby

Charakteristika
Operátor stroja na výrobu výrobkov z gumy obsluhuje stroje a vykonáva prípravné práce na zariadeniach a linkách na miešanie zmesí, prípravu polotovarov a výrobu gumárenských výrobkov a polotovarov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 8141 - Operátori strojov na výrobu výrobkov z gumy
SK ISCO-08: 8141000 - Operátor stroja na výrobu výrobkov z gumy
SK NACE Rev.2: Výroba výrobkov z gumy a plastu
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Operátor chemickej výroby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
fyzická zdatnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
rozhodovanie Elementárna
samostatnosť Elementárna
tímová práca Elementárna
tvorivosť (kreativita) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
2
gumárenské suroviny
3
technológia výroby gumárenských výrobkov
3
technológia prípravy zmesí pre výrobu pneumatík
3
ekonomika a riadenie chemickej výroby
2
technológia prípravy gumárenských zmesí
3
technológia výroby pneumatík
3
technológia opráv a protektorovania pneumatík
2
systémy, normy a štandardy kvality v chemickej výrobe
2
základy koncových technológií na ochranu životného prostredia
2
priemyselná ekológia
2
anorganická chémia
2
organická chémia
2

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
obsluha gumárenských strojov a zariadení vo výrobe a pri vulkanizácii všetkých druhov pneumatík (veloplášťov, motoplášťov, autoplášťov)
3
obsluha gumárenských strojov a zariadení na miešanie, ohrievanie a ťahanie gumárenských zmesí a ich úpravu
3
riadenie ovládacích panelov dis/kontinuálnej linky na výrobu zmesí, profilov, výrobkov technickej, zdravotnej, potravinárskej pryže
2
riadenie ovládacích panelov štvorvalcovej linky na pogumovávanie textilu v gumárenskej výrobe a vo výrobe veloplášťov, motoplášťov a autoplášťov
2

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia