NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
26461

Garancia
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch

Alternatívne názvy
Pomocník v bistre, Pomocník v bufete

Charakteristika
Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia vykonáva pomocné práce v zariadeniach jednoduchej formy verejného stravovania, ktoré je založené na rýchlej príprave, nenáročnom predaji, stolovaní a konzumácii stravy.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Je to pracovník, ktorý vykonáva pomocné práce v niektorom z nasledovných zariadení: samoobslužná jedáleň, bistro, bufet, vlakový vozeň vyššej kategórie, bagatéria, gril, pizzéria, fastfood, McDonald´s, gyros, motorest, pohostinstvá, snack bar, stánkový predaj, predaj jedál z automatov a pod. Ide o pomocné práce pri výrobe a výdaji jednoduchých pokrmov a nápojov: a./pomoc pri výrobe a príprave jednoduchých druhov teplých pokrmov a pokrmov studenej kuchyne, príprava pokrmov a polotovarov, pomoc pri výrobe a výdaji teplých nápojov, nealkoholických nápojov a jednoduchých ovocných alebo zmrzlinových pohárov, výrobe polievok a príloh k hlavným pokrmom, výdaji pokrmov a tovaru, vrátane zohrievania a úpravy pokrmov na tanieroch či táckach, b/umývanie bieleho a čierneho riadu, čistenie a upratovanie prevádzky.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)


Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 9411 - Pomocní pracovníci pri príprave rýchleho občerstvenia
SK ISCO-08: 9411000 - Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia
SK NACE Rev.2: Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
EKR: Úroveň 2
NKR: Úroveň 2
ISCED: 253

Príslušnosť k povolaniu
Pomocný pracovník pri príprave jedla

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Elementárna
manuálna zručnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna
samostatnosť Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
prevádzka reštaurácií, vinární a ďalších zariadení verejného stravovania
(Obsluha jednoduchých strojno-technologických zariadení /napr. gril, stroj na hot dog, na palacinky, miešač nápojov, umývačka bieleho riadu a pod./. )
1
technológia varenia
(Technologické postupy a receptúry jednoduchých jedál, ktoré sa v rýchlom občerstvení poskytujú.)
1
receptúry na prípravu rôznych nápojov
1
metódy uskladnenia a manipulácie s potravinami
1
zdravie a hygiena pri práci
1
hygiena potravín
1
zabezpečovanie hygieny prostredia, dezinfekcia, sterilizácia
1
hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu
1
metódy obsluhy barových zariadení
1

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
čistenie a upratovanie zariadení a vybavenia prevádzok služieb (obchody, reštaurácie)
(Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, ktorí vykonávajú jednoduché a rutinné úkony vyžadujúce ručné nástroje a často fyzickú silu pri upratovaní.)
1
ručné umývanie riadu
1
udržovanie čistoty a poriadku vo zverenej budove a jej okolí
1
príprava surovín na výrobu jedál
1
príprava teplých nápojov
1
výroba miešaných nápojov
1
príprava teplých jedál podľa receptov
1
príprava produktov bežnej studenej kuchyne
1
príprava a pečenie múčnikov
1
spracovanie a úprava polotovarov
1
príprava jedál na rýchle občerstvenie
1
príprava minútkových jedál a špecialít
1
úprava jedál pred expedíciou
1
výpomoc pri výrobe jedál
1
ošetrovanie kuchynského náradia a vybavenia
1

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE