NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Obuvník prípravár, zvrškár a lepič obuvi


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
2481

Garancia
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Obuvník prípravár, zvrškár a lepič obuvi pripravuje výrobu polotovarov určených pre montáž obuvi v zákazkovej či malosériovej výrobe. Zabezpečuje značenie, štiepanie, vystužovanie, zrezávanie či farbenie okrajov dielov z rôznych materiálov alebo kompletizuje a kontroluje diely pre šitie zvrškov, prípadne zlepuje jednotlivé diely v miestach budúcich dráh šitia.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 6 mesiacov

Klasifikácie
ISCO-08: 7536 - Obuvníci a podobní pracovníci
SK ISCO-08: 7536001 - Obuvník prípravár, zvrškár a lepič obuvi
SK NACE Rev.2: Výroba kože a kožených výrobkov
EKR: Úroveň 3
SKKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Obuvník

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
fyzická zdatnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
samostatnosť Elementárna
technická gramotnosť Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
stroje a zariadenia v kožiarskej a obuvníckej výrobe
3
technológia výroby usňovej (koženej) obuvi
( Výroba gumovej a koženej obuvi. )
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
3
materiály v kožiarskej a obuvníckej výrobe
( Druhy, vlastnosti a chyby, spôsoby rozborov a skúšok. )
3
technické kreslenie v kožiarskej a obuvníckej výrobe
3
technológia šitia zvrškov obuvi
3
tovaroznalectvo textilu, kože a obuvi
3
materiály a technológia výroby neusňových komponentov na výrobu obuvi
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
značenie pomocou šablón, zostavovanie, spájanie dielcov
3
značenie pomocou šablón, zostavovanie, spájanie dielcov
3
kosenie krajov, prehýbanie a lemovanie zvrškových dielcov obuvi
3
krúžkovanie, niťovanie a háčkovanie zvrškových dielcov obuvi
3
našívanie, prešívanie a zošívanie zvrškových dielcov obuvi
3
obsluha programovateľných zariadení vo výrobe obuvníckych zvrškov
3
orientácia v normách a v technických podkladoch v obuvníctve
3
posudzovanie kvality surovín, materiálu a obuvi
3
voľba postupu práce, materiálu a nástrojov na výrobu obuvníckych zvrškov
3
základné nastavovanie, ošetrovanie a údržba obuvníckych strojov a zariadení
3
obsluha obuvníckych strojov
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia