NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Šička v obuvníckej a kožiarskej výrobe


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
2470

Garancia
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Šička v kožiarskej a obuvníckej výrobe ručne alebo na šijacích strojoch zošíva diely do celkov pri zákazkovej a malosériovej výrobe zvrškov obuvi, kožušín alebo koženej galantérie, usňových odevov a rukavíc, prípadne usňových úžitkových predmetov. Pripravuje jednotlivé diely, zostavuje výrobky šitím, prípadne dotvára ich konečný vzhľad napríklad zdobením, vyšívaním, čistením či zažehľovaním, prípadne tepelným tvarovaním. Priebežne kontroluje kvalitu práce, ošetruje a udržiava šijacie stroje a ďalšie vybavenie.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 7533 - Šičky, vyšívačky a podobní pracovníci
SK ISCO-08: 7533002 - Šička v kožiarskej a obuvníckej výrobe
SK NACE Rev.2: Výroba kože a kožených výrobkov
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Šička

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
manuálna zručnosť Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
technická gramotnosť Elementárna
tímová práca Elementárna
tvorivosť (kreativita) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
technológia výroby gumovej obuvi
( Technológia výroby usňovej (koženej), odlievanej, gumovej obuvi a obuvi s priamym nástrekom podošiev. )
3
materiály a technológia výroby neusňových komponentov na výrobu obuvi
3
priemyselné šitie
3
technológia vyšívania
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
3
stroje a zariadenia v kožiarskej výrobe
3
technológia šitia zvrškov obuvi
3
technológia spracovania kože
3
tovaroznalectvo textilu, kože a obuvi
3
systémy, normy a štandardy kvality v obuvníctve a spracovaní kože
3
technika a technológia ručného a strojového šitia
3
technologické postupy zhotovovania kožiarskych a obuvníckych výrobkov
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
ručné a strojové šitie usňových a kožušinových výrobkov
3
zostavovanie, spájanie a šitie dielov a súčastí kožiarskych výrobkov
3
strihanie, rezanie, vysekávanie, šitie, zošívanie, prešívanie a štepovanie dielov a častí výrobkov
3
orientácia v normách a v technických podkladoch v kožiarskej alebo obuvníckej výrobe
3
spracovanie obuvi v dielni
3
starostlivosť o nástroje, náradie a stroje a ich bežná údržba v kožiarskej výrobe
3
orientácia v normách a v technických podkladoch v kožiarskej alebo obuvníckej výrobe
3
nastavovanie šijacích strojov pre jednotlivé druhy stehov
(Výmena nití, ihiel a príslušenstva.)
3
úpravy a opravy kožiarskych a obuvníckych výrobkov
(Odstraňovanie zistených nedostatkov a nepresností výrobkov.)
3
voľba postupu prác, nástrojov a materiálov na zhotovovanie a úpravu kožiarskych a obuvníckych výrobkov
3
príprava materiálov na výrobu kožiarskych a obuvníckych výrobkov
(Strihanie, rezanie a vysekávanie jednotlivých častí dielov.)
3
obsluha šijacích strojov a špeciálnych zariadení
(Strojové šitie, prešívanie a zašívanie usňových, kožušinových a textilných dielcov.)
3
mechanické úpravy hotových výrobkov
(Zdobenie, tvarovanie a ďalšie úpravy konečného vzhľadu výrobkov. )
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia