NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Modelár odevov


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
2468

Garancia
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Modelár odevov samostatne zhotovuje z nákresu návrhára odevov modely a vzory produktov a doplnkov odevnej alebo kožušníckej či klobučníckej výroby. Vytvára základný strih dámskych, pánskych alebo detských odevov či klobúkov pri zohľadnení daného materiálu a technologických možností výroby.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 7532 - Modelári a strihači odevov
SK ISCO-08: 7532003 - Modelár odevov
SK NACE Rev.2: Výroba odevov
EKR: Úroveň 4
SKKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Modelár textilu, odevov, obuvi

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
prezentovanie Elementárna
rozhodovanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
veľkostné sortimenty
(Veľkostné sortimenty zaužívané v jednotlivých krajinách a oblastiach. Vedomosť zameraná na poznanie veľkostí a ich označovania v jednotlivých krajinách a oblastiach a ich vzájomný pomer.)
4
technické kreslenie v textile, odevníctve alebo spracovaní kožušín
4
druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
4
odevné návrhárstvo
4
zhotovovanie strihov pre odevy
4
odevné technológie
4
priemyselné šitie
3
strihová dokumentácia
(Ovládanie automatizovaných konštrukčných systémov na tvorbu strihovej dokumentácie.)
4
postupy hľadania chýb textilných materiálov a produktov a spôsoby ich rozborov a skúšok
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
3
materiály a polotovary v textilnej alebo odevnej výrobe
4
tovaroznalectvo textilu, kože a obuvi
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
posudzovanie vhodnosti riešenia odevov (strihu a materiálu) pre zákazníka
4
práca so vzorom (raportom) u vzorovaného materiálu
4
spracovanie technického nákresu a technického popisu modelu podľa výtvarného návrhu návrhára
4
konštruovanie strihov jednotlivých dielov odevov podľa hodnôt z tabuliek výrobcu odevov
4
používanie automatizovaných konštrukčných systémov na tvorbu strihovej dokumentácie
4
zošívanie jednotlivých dielov odevov na šijacích strojoch, montáž výrobku, ručné šitie, prípadne šitie iných výrobkov a pod.
3
konštruovanie strihových dielov a súčastí odevov z nameraných hodnôt postavy zákazníka, modelová úprava základného strihu
4
tvarovanie dielov odevov výstužovými materiálmi (žehlením a podlepovaním) a tvarovanie odevov poprípade žehlenie iných šitých výrobkov
4
branie mier a zaznamenávanie údajov na vyhotovovanie, úpravy a opravy odevov
(Prípadne zisťovanie mier na zhotovovanie iných šitých výrobkov.)
3
stanovenie spotreby materiálu na ušitie odevov
4
skúšanie rozpracovaných odevov na postavách a rozhodovanie o potrebných úpravách
3
stanovovanie druhov polotovarov pre odevnú výrobu
4
orientácia v normách a v technických podkladoch v textilnej a odevnej výrobe
4
posúdenie vhodnosti stanovených materiálov pre odevnú výrobu
4
orientácia v pracovných a technologických postupoch v textile a odevníctve
4
ovládanie grafických programov v odevníctve
4
polohovanie vrchného, podšívkového a lepiaceho materiálu
4
práca so strihovými šablónami a ich polohovanie
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia