NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Umelecký krajčír


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
2463

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Umelecký krajčír vykonáva ručné a strojové šitie, vyšívanie častí a kompletizovanie hotových odevných výrobkov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 6 mesiacov

Klasifikácie
ISCO-08: 7531 - Pánski a dámski krajčíri, kožušníci a klobučníci
SK ISCO-08: 7531005 - Umelecký krajčír
SK NACE Rev.2: Výroba odevov
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Ostatné osobné služby
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Krajčír

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
manuálna zručnosť Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
technológia vyšívania
3
odevné návrhárstvo
2
odevné technológie
2
priemyselné šitie
(Činnosť šičky.)
3
zhotovovanie scénických a krojových odevov
3
zhotovovanie strihov pre odevy
3
žehliaca a fixačná technika
3
odevné stroje a zariadenia
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
nastavovanie strojov v šijacej dielni
3
dokončovanie modelu po skúške a žehlenie hotového výrobku
3
šitie a zošívanie výrobkov na základných a špeciálnych šijacích strojoch
3
žehlenie, zažehľovanie, rozžehľovanie, podlepovanie dielov a tepelné tvarovanie výrobkov interiérového vybavenia
(Vrátane obsluhy príslušných strojov.)
3
obsluha vysekávacích strojov a automatických šijacích strojov v priemyselnej výrobe
3
ručné šitie
3
zošívanie dielov výrobkov, všívanie zipsov, podšívanie, prešívanie, obnitkovanie a lemovanie dielov výrobkov na šijacích strojoch
3
starostlivosť o stroje a zariadenia a ich bežná údržba v textilnej a odevnej výrobe
3
podlepovanie a tepelné tvarovanie odevných výrobkov
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia