NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Dizajnér obuvi


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
2411

Garancia
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

Alternatívne názvy
Diplomovaný kožiarsky technik dizajnér, Návrhár výrobkov, Priemyselný dizajnér, Výtvarník kožiarskych výrobkov

Charakteristika
Návrhár, dizajnér obuvi navrhuje nové konštrukčné riešenia obuvníckych výrobkov a vypracováva úplne nové modely a vzory obuvi.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 2 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2163 - Dizajnéri a módni návrhári
SK ISCO-08: 2163003 - Návrhár, dizajnér obuvi
SK NACE Rev.2: Výroba kože a kožených výrobkov
EKR: Úroveň 6
SKKR: Úroveň 6
ISCED: 645

Príslušnosť k povolaniu
Módny návrhár

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
tvorivosť (kreativita) Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
tímová práca Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
technická gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
anatómia, fyziológia nohy, biomechanika chôdze, chyby a choroby nôh a možnosti kompenzácie
5
technické kreslenie v kožiarskej a obuvníckej výrobe
6
navrhovanie kožených výrobkov
6
druhy, vlastnosti a chyby kože a usne
4
technológia výroby galantérneho (koženého) tovaru
4
technológia výroby usňovej (koženej) obuvi
6
systémy, normy a štandardy kvality v obuvníctve a spracovaní kože
5
technológia spracovania kožušín
4
metódy modelovania a konštrukcie dielcov
6
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
využívanie grafických programov v obuvníctve
5
navrhovanie dizajnu pre nové modely a vzory galantérnych výrobkov a obuvi
6
orientácia v nových módnych trendoch v obliekaní a obúvaní
6
orientácia v normách a v technických podkladoch v obuvníctve
5
tvorba nových vzorov obuvi, prototypov a nomenklatúrnych obuvníckych výrobkov, vrátane ďalších nových prípravkov pre výrobu obuvi
6
riadenie návrhárskych a konštrukčných prác v obuvníckej výrobe
5

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia