NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Operátor stroja na výrobu obuvníckych polotovarov


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
2365

Garancia
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Operátor stroja na výrobu obuvníckych polotovarov obsluhuje stroje na výrobu, opracovanie alebo úpravu polotovarov potrebných na montáž obuvi, ako sú najmä napínacie stielky, vlepovacie opätky, monolitné podošvy, podpätky, rámiky, klenky alebo vystužovacie dielce. Monitoruje, obsluhuje, prípadne zoraďuje a nastavuje príslušné zariadenia, ako sú formy, vysekávacie nože, zrezávacie nože, šablóny a pod.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 6 mesiacov

Klasifikácie
ISCO-08: 8156 - Operátori strojov na výrobu obuvi
SK ISCO-08: 8156001 - Operátor stroja na výrobu obuvníckych polotovarov
SK NACE Rev.2: Výroba kože a kožených výrobkov
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Operátor výroby obuvi

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
fyzická zdatnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
technická gramotnosť Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
materiály v kožiarskej a obuvníckej výrobe
(Druhy, vlastnosti, chyby, spôsoby rozborov a skúšok. )
3
technológia výroby usňovej (koženej) obuvi
(Výroba gumovej a koženej obuvi. )
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
3
materiály a technológia výroby neusňových komponentov na výrobu obuvi
3
tovaroznalectvo textilu, kože a obuvi
3

Návrhy na doplnenie EKR
stroje a zariadenia v kožiarskej a obuvníckej výrobe
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
posudzovanie kvality ušitých zvrškov a spodkových obuvníckych polotovarov a materiálov
3
obsluha programovateľných liniek na vysekávanie obuvníckych dielcov
3
vysekávanie obuvníckych dielov
3
starostlivosť o nástroje, náradie a stroje a ich bežná údržba v kožiarskej výrobe
3
spájanie obuvníckych dielov a súčastí lepením a šitím
3
voľba postupu práce, materiálu a nástrojov na výrobu obuvníckych zvrškov
3
obsluha strojov a zariadení na výrobu a úpravu obuvníckych polotovarov
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia