NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Operátor stroja na výrobu obuvi


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
2360

Garancia
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Operátor stroja na výrobu obuvi obsluhuje stroje, zariadenia alebo linky potrebné na priemyselnú výrobu a montáž usňovej, textilnej, gumovej alebo plastovej či inej obuvi. Monitoruje, obsluhuje, prípadne zoraďuje a nastavuje napínací stroj, stroj na úpravu napínacej záložky či lis, prípadne prešívací stroj, vstrekovací stroj podošiev alebo linku na odlievanie celogumovej máčanej obuvi.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 6 mesiacov

Klasifikácie
ISCO-08: 8156 - Operátori strojov na výrobu obuvi
SK ISCO-08: 8156003 - Operátor stroja na výrobu obuvi
SK NACE Rev.2: Výroba kože a kožených výrobkov
EKR: Úroveň 3
SKKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Operátor výroby obuvi

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
manuálna zručnosť Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
technická gramotnosť Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
technológia výroby usňovej (koženej) obuvi
( Technológia výroby usňovej (koženej), odlievanej, gumovej obuvi a obuvi s priamym nástrekom podošiev. )
5
technológia opráv obuvi
4
systémy, normy a štandardy kvality v obuvníctve a spracovaní kože
4
materiály v kožiarskej a obuvníckej výrobe
4
materiály a technológia výroby neusňových komponentov na výrobu obuvi
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
5
tovaroznalectvo textilu, kože a obuvi
3
stroje a zariadenia v kožiarskej výrobe
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
orientácia v normách a v technických podkladoch v kožiarskej alebo obuvníckej výrobe
3
obsluha strojov a zariadení pri výrobe gumovej obuvi
4
obsluha obuvníckych a gumárenských strojov
5
spracovanie obuvi v dielni
5
starostlivosť o nástroje, náradie a stroje a ich bežná údržba v kožiarskej výrobe
3
obsluha linky na priamy nástrek podošiev
5
obsluha linky na výrobu odlievanej obuvi
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia