NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Výrobca bižutérie a ozdobných predmetov


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
21643

Garancia
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály

Alternatívne názvy
Návrhár a vzorkár sklenej bižutérie, Výrobca bižutérnych predmetov

Charakteristika
Výrobca bižutérie a ozdobných predmetov navrhuje, vzorkuje a vyrába sklenú bižutériu v kombinácii s kožou, kovom, drevom a umelými hmotami.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
  • Preskúšanie na prácu so zemným plynom, kyslíkom alebo propánbutanom podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 7319 - Umeleckí remeselníci inde neuvedení
SK ISCO-08: 7319008 - Výrobca bižutérie a ozdobných predmetov
SK NACE Rev.2: Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Iná výroba
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Remeselník umeleckej (ľudovej) tvorby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
manuálna zručnosť Vysoká
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
prezentovanie Elementárna
technická gramotnosť Elementárna
umelecký talent

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
sklárske suroviny, ich vlastnosti
4
spôsoby a postupy umelecko-remeselného spracovávania drahých kameňov a klenotov
(V praxi je žiadané, aby bol odborník v tejto oblasti absolventom študijného odboru výtvarné spracúvanie skla. )
4
technológia brúsených drahých kameňov
4
bižutérne materiály a polotovary, ich vlastnosti
4
technológia zhotovovania kovovej bižutérie
(Odporúčam, aby požadovaný stupeň vzdelania bol úplné stredné odborné vzdelanie a úroveň EKR 4.)
4
technológia výroby sklenej bižutérie
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
výroba a rôzne spôsoby spracovania sklenej bižutérie
(Návrhy a výroba širokej škály bižutérnych predmetov z rôznych komponentov, počnúc sklom, kovom, kožou, drevom, plastmi až po drahé kovy a kamene.)
4
montáž, vŕtanie, ohýbanie, valcovanie, lisovanie a pokovovanie ozdobných predmetov
(Montáž jednotlivých komponentov (sklo, kov, koža, textil a drevo) pri vytváraní ozdobných predmetov, najmä náramky, prívesky, náhrdelníky, prstene, brošne a náušnice.)
4
odlievanie skla do kovových formičiek
4
brúsenie ozdobných predmetov na hladinových strojoch a stolových brúskach
4
spracovávanie materiálov zo skla, umelých hmôt, kovov, drahých kovov, drahých kameňov, kože, dreva, papiera a textílií pri výrobe bižutérie
4
zostavovanie, pájkovanie a napájanie kovových bižutérnych výrobkov
4
ručné navliekanie, retiazkovanie a našívanie bižutérnych výrobkov
4
zhotovovanie kópií a modelov umeleckých a zbierkových predmetov zo skla, porcelánu a keramiky
(Používanie zaužívaných sklárskych technológií vhodných pre ozdobné predmety.)
4
navrhovanie jednotlivých technologických postupov vzorovania vo väzbe na cielené výrobky
(Navrhovanie sklených bižutérnych predmetov prostredníctvom tavenia alebo brúsenia skla za použitia plynových horákov a navíjania sklených perál. V praxi je žiadané zvládnuť praktické cvičenia na základe vedomostí z dejín výtvarnej kultúry, histórie skleného šperku, figurálnej tvorby a šperku podliehajúceho súčasnej móde.)
4
ohýbanie, brúsenie, tepelné spracovanie, letovanie, lepenie a zváranie kovových materiálov
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia