NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov a zariadení


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
1720

Garancia
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Alternatívne názvy
Mechanizátor, Opravár, Pracovník v dielni, Servisný technik

Charakteristika
Mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov a zariadení zabezpečuje základné odborné, technické a technologické strojárske činnosti v oblasti poľnohospodárstva a montáže rôznych druhov výrobkov a konštrukcií. Opravuje, udržiava a stará sa o poľnohospodárske stroje a zariadenia a v prípade potreby zabezpečuje opravu v certifikovanom servise.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Zváračský preukaz podľa vybranej STN

  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 6 mesiacov

Klasifikácie
ISCO-08: 7233 - Mechanici, opravári poľnohospodárskych, ťažobných a priemyselných strojov a zariadení
SK ISCO-08: 7233001 - Mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov a zariadení
SK NACE Rev.2: Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Mechanik priemyselných strojov a zariadení

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
manuálna zručnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
rozhodovanie Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
zásady kontroly a nastavovania meradiel
3
brusivá, náterové hmoty, spojovací materiál, tmely a pod.
3
jednotlivé časti motorových vozidiel
(Prevodové ústrojenstvo, brzdová, palivová sústava atď.)
3
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
strojné mechanizmy
(Stroje, zariadenia a náradia určené na pracovný postup.)
3
metódy údržby, diagnostiky a opravy poľnohospodárskych strojov
3
poľnohospodárske stroje v rastlinnej a živočíšnej výrobe
3
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
3
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
(Vrátane spôsobov orientácie v schémach, pracovných návodoch, katalógoch a technickej dokumentácii.)
3
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3
montáž a demontáž kolies a pneumatík, nafukovanie a vyvažovanie na rôznych typoch servisného zariadenia
3
voľba technologických podmienok a parametrov na vykonávanie kontroly kvality pneumatík a obsluhu strojov a zariadení pri opravách a protektorovaní pneumatík
3
kontrola a posudzovanie pneumatík, monitoring kilometrových výkonov a nákladov na prevádzku
3
riadenie a obsluha traktorov a ďalších pojazdných poľnohospodárskych strojov
(Vrátane opravy ich palivových, brzdových systémov, prevodového ústrojenstva a pod.)
3
nastavovanie, ošetrovanie a údržba poľnohospodárskych strojov a zariadení
(Obsluha zdvihákov a pod.)
3
starostlivosť o techniku v súlade s platnými predpismi v rastlinnej a živočíšnej výrobe
(Napr. diagnostika, technické prehliadky, opravy a pod.)
3

Návrhy na doplnenie: EKR
vedenie technickej dokumentácie poľnohospodárskych strojov a zariadení
(Evidencia spotreby materiálu, pohonných hmôt, mazív, olejov, náhradných dielov, evidencia o pracovných činnostiach a údržbe - STK, základná a generálna údržba.)
3
diagnostikovanie všetkých druhov porúch poľnohospodárskych strojov a zariadení
3
strojové opracovávanie materiálov na všetkých druhoch poľnohospodárskych strojov alebo mechanizovaných linkách
3
údržba, opravy, diagnostika a nastavovanie geometrie podvozkových častí vozidiel s ohľadom na ich konštrukciu a princíp činnosti
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia