NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Operátor šijacieho stroja v odevnej výrobe


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
1660

Garancia
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Operátor šijacieho stroja v odevnej výrobe obsluhuje, monitoruje a riadi šijacie stroje pri vykonávaní úkonov spojených so šitím odevov a ich žehlením. Obsluhuje vyšívacie automaty, ktoré vyšívajú rôzne vzory na časti odevov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
neuvedené

Klasifikácie
ISCO-08: 8153 - Operátori šijacích strojov
SK ISCO-08: 8153000 - Operátor šijacieho stroja
SK NACE Rev.2: Výroba odevov
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Šička

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
manuálna zručnosť Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
tímová práca Elementárna
tvorivosť (kreativita) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
technické kreslenie v textile, odevníctve alebo spracovaní kožušín
2
druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
2
odevné technológie
3
priemyselné šitie
3
technológia vyšívania
2
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
3
textilné technológie, druhy strojov a zariadení
3
postupy hľadania chýb textilných materiálov a produktov a spôsoby ich rozborov a skúšok
2

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
zošívanie dielov a súčastí modelu na šijacích strojoch
3
šitie a zošívanie výrobkov na základných a špeciálnych šijacích strojoch
(Zošívanie dielov výrobkov, všívanie zipsov, podšívanie, prešívanie, obnitkovanie a lemovanie dielov výrobkov na šijacích strojoch.)
3
nastavovanie strojov v šijacej dielni
3
obsluha strojov na žehlenie, zažehľovanie, rozžehľovanie, podlepovanie dielov a tepelné tvarovanie výrobkov
3
obsluha šijacích strojov v priemyselnej výrobe odevov a bielizne
(Vrátane vysekávacích a automatických šijacích strojov.)
3
starostlivosť o stroje a zariadenia a ich bežná údržba v textilnej a odevnej výrobe
3
ručné šitie
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia