NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Montážny pracovník vo výrobe usní, kožušín a galantérie


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
1647

Garancia
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Montážny pracovník vo výrobe usní, kožušín a galantérie vykonáva jednoduché operácie rozmiestňovania, umiestňovania a pripevňovania jednotlivých komponentov do celku s použitím ručného náradia alebo strojného zariadenia.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
neuvedené

Klasifikácie
ISCO-08: 8219 - Montážni pracovníci inde neuvedení
SK ISCO-08: 8219001 - Montážny pracovník vo výrobe usní, kožušín a galantérie
SK NACE Rev.2: Výroba kože a kožených výrobkov
EKR: Úroveň 2
SKKR: Úroveň 2
ISCED: 253

Príslušnosť k povolaniu
Montážny pracovník

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
manuálna zručnosť Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
samostatnosť Elementárna
technická gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
druhy, vlastnosti a chyby kože a usne
2
technológia výroby galantérneho (koženého) tovaru
2
technológia úpravy usní a kožušín
2
technológia výroby kabeliek a ďalšieho brašnárskeho tovaru
2
technológia výroby kožiarskych výrobkov
2
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
1

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
posudzovanie kvality usní
1
posudzovanie kvality kožušín a kožušinových výrobkov
1
ručné šitie dielov kožušinových výrobkov
2
čistenie, pranie a sušenie koží a srstí
1
farbenie, leštenie, lakovanie, lepenie a pod. úpravy kožených výrobkov
2
obsluha strojov a liniek v kožiarskej výrobe
(Stroje a linky: striekacie, natieracie, lakovacie, tvarovacie, vysekávacie, šicie, žehliace, zváracie atď.)
1
úprava kožušinových výrobkov
(Česanie, klepanie, atď.)
2

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia