NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Strojník zariadenia na výrobu papiera


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
1505

Garancia
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel

Alternatívne názvy
Strojník papierenského stroja, Vedúci papierenského stroja

Charakteristika
Strojník zariadenia na výrobu papiera riadi, nastavuje a obsluhuje technologické zariadenia na výrobu papiera.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 8171 - Operátori zariadení na výrobu celulózy a papiera
SK ISCO-08: 8171003 - Strojník zariadenia na výrobu papiera
SK NACE Rev.2: Výroba papiera a papierových výrobkov
EKR: Úroveň 4
SKKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Operátor výroby celulózy

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
manuálna zručnosť Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
rozhodovanie Elementárna
samostatnosť Elementárna
vedenie ľudí Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
stroje, zariadenia a výrobné linky v celulózo-papierenskej výrobe
(Stroje a zariadenia na triedenie, mletie a zahusťovanie celulózy.)
4
druhy a vlastnosti surovín/materiálov v celulózo-papierenskej výrobe
4
technológia výroby papiera a papierenských výrobkov
4
ochrana životného prostredia
4
technológia výroby papiera, kartónov a lepeniek
4
technológia spracovania celulózy na papierenskú výrobu
4
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby a spracovania papiera
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
zabezpečovanie, dodržiavanie a kontrola predpísaných technologických postupov pri výrobe papiera
4
riadenie strojov na prevíjanie papiera do kotúčov pri výrobe vybraných druhov papiera
4
úpravy konzistencie papierenských surovín
4
voľba technologických podmienok a parametrov pri výrobe, rezaní a previnovaní papiera
4
kontrola prevádzkyschopnosti strojov a zariadení v papierenskej výrobe
4
riadenie kontinuálnych rozvlákňovacích liniek v papierenskej výrobe
(Rozvlákňovacie linky: hydrapulpery, kužeľové mlyny, superfinery a pod.)
4
riadenie výroby papierenských strojov s diaľkovým riadením z panelov alebo velínov
4
sledovanie a posudzovanie hodnôt parametrov výrobného procesu pri výrobe papiera
(Výrobný proces: výroba, rezanie a previnovanie papiera.)
4
nastavenie, obsluha, čistenie a údržba technologických zariadení pri výrobe papiera
4
riadenie a obsluha strojného zariadenia na výrobu papiera
(Stroje a zariadenia na triedenie, mletie a zahusťovanie celulózy.)
4
zaznamenávanie technologických údajov a výsledkov práce pri výrobe papiera
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia