NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Montážny pracovník chemických, gumárenských a plastikárskych výrobkov


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
13559

Garancia
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu

Alternatívne názvy
Gumár, plastikár - lisovanie, Gumár, plastikár - obsluha montážnej linky, Pracovník obsluhy montážnej linky

Charakteristika
Montážny pracovník gumárenských, plastových výrobkov obsluhuje linku, prípadne iným spôsobom zabezpečuje montáž gumárenských, plastových výrobkov a celkov, lisuje plastové, gumové a gumo-kovové výrobky a spája ich s inými materiálmi (kovy, plasty).

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
neuvedené

Klasifikácie
ISCO-08: 8219 - Montážni pracovníci inde neuvedení
SK ISCO-08: 8219003 - Montážny pracovník gumárenských, plastových výrobkov
SK NACE Rev.2: Výroba výrobkov z gumy a plastu
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Montážny pracovník

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
manuálna zručnosť Vysoká
fyzická zdatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
samostatnosť Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
3
gumárenské suroviny
3
organická chémia
2
anorganická chémia
2
makromolekulová chémia
2
právne predpisy a základné pojmy v chemickej výrobe
2
technológia výroby gumárenských výrobkov
3
číslicovo riadené výrobné stroje a pružné výrobné systémy
2
technológia povrchových úprav kovov
3
zásady BOZP a PO
2

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
obsluha zdvihákov a iných manipulačných a pomocných zariadení
2
obsluha strojov a zariadení vo výrobe polotovarov a výrobkov z plastov
3
obsluha gumárenských strojov a zariadení pri opravách a protektorovaní pneumatík a drobných gumových výrobkov
3
obsluha strojov na tvarovanie plastových profilov
3
spájanie kovového materiálu a plastov
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia