Strojársky technik automatizácie

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Strojársky technik automatizácie obsluhuje, programuje a udržiava automatizované linky, robotizované pracoviská a zariadenia s automatizovanou manipuláciou.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy
Technik automatizovanej linky
Technik robotizovaných pracovísk
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
3115 - Strojárski technici
SK ISCO-08
3115002 - Strojársky technik automatizácie
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
Príslušnosť k povolaniu
Technik strojárskej výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
technická gramotnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
rozhodovanie
E
samostatnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
meracia a regulačná technika
4
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
4
technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
4
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
4
automatizované systémy riadenia výroby CAD/CAM
4
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
4
spôsoby obsluhy priemyselných robotov a manipulátorov
4
softvérové prostredie, operačné systémy
4
zásady BOZP a PO
4
diagnostické metódy v automatizačnej technike
4
princípy programovania priemyselných robotov, manipulátorov a automatov
4
senzorické a kontrolné zariadenia
4
princípy senzorickej techniky
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v strojárskych normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení
4
používanie CAD softvéru
4
využívanie odborných softvérových aplikácií
4
nastavenie automatizovaného zariadenia do nulového bodu
4
monitorovanie automatizovaných zariadení
4
korekcie automatizovaných zariadení
4
tvorba a korekcie programu pre robot, automat alebo riadiacu jednotku
4
diagnostikovanie porúch, vyhľadávanie príčin a navrhovanie efektívneho spôsobu opravy
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.