Strojársky špecialista automatizácie

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Strojársky špecialista automatizácie navrhuje, projektuje, optimalizuje a programuje automatizované výrobné linky a robotizované pracoviská.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy
Projektant automatizovaných systémov
Projektant robotizovaných pracovísk
Špecialista automatizácie výrobných procesov
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
2144 - Strojárski špecialisti
SK ISCO-08
2144004 - Strojársky špecialista automatizácie
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista strojárskej (automobilovej) výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
informačná gramotnosť
V
organizovanie a plánovanie práce
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
7
technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
7
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
7
automatizované systémy riadenia výroby CAD/CAM
7
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
7
spôsoby obsluhy priemyselných robotov a manipulátorov
7
systémy a štandardy kvality STN EN ISO 9001 (integrované manažérske systémy)
7
softvérové prostredie, operačné systémy
7
zásady BOZP a PO
7
princípy senzorickej techniky
7
princípy navrhovania pneumatických, hydraulických a servo systémov
7
metódy vyhodnocovania spôsobilosti strojov a zariadení
7
regulačná a automatizačná technika
7
princípy monitorovania automatizovaného zariadenia
7
diagnostické metódy v automatizačnej technike
7
princípy programovania priemyselných robotov, manipulátorov a automatov
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
7
orientácia v normách a technickej dokumentácii v elektrotechnike
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
7
orientácia v normách a technickej dokumentácii CNC strojov, robotov, manipulátorov, automatizovaných zariadení
7
nastavenie automatizovaného zariadenia do nulového bodu
7
montážne postupy automatizovaných zariadení
7
navrhovanie úprav a korekcií automatizovaných zariadení pri zmene obrobkov
7
návrh a realizácia monitorovania funkcie automatizovaného zariadenia
7
tvorba a korekcie programu pre robot, automat alebo riadiacu jednotku
7
nastavenie uchopovadiel a manipulačných členov na správny chod automatizovaného zariadenia
7
diagnostikovanie porúch, vyhľadávanie príčin a navrhovanie efektívneho spôsobu opravy
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.