Operátor zariadenia na výrobu krmovín pre zvieratá

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Operátor zariadenia na výrobu krmív pre zvieratá sa podieľa na riadení a spracovaní surovín určených na výživu zvierat v rámci výroby krmív, kŕmnych zmesí, koncentrátov a kŕmnych aditív.
Riadenie procesu výroby krmív a kŕmnych zmesí
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Alternatívne názvy
Operátor zariadenia na výrobu krmív
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
8160 - Operátori zariadení na výrobu potravín a podobných výrobkov
SK ISCO-08
8160010 - Operátor zariadenia na výrobu krmív pre zvieratá
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba potravín
Príslušnosť k povolaniu
Operátor potravinárskej výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
manuálna zručnosť
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
fyzická zdatnosť
E
informačná gramotnosť
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia spracovania surovín pri výrobe krmív a kŕmnych zmesí
4
technológia výroby kŕmnych zmesí pre zvieratá
4
krmivárstvo
4
softvéry pre odborné aplikácie
4
suroviny na výrobu krmív, ich skladovanie a úprava
4
stroje a zariadenia na výrobu krmív
4
zásady BOZP a PO
4
zásady výživy zvierat
3
zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe krmív
3
právne predpisy a základné pojmy súvisiace s výrobou krmív
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
analýza vplyvov pôsobiacich na kvalitu surovín pri výrobe krmív, kŕmnych zmesí, koncentrátov a kŕmnych aditív
4
obsluha strojov a zariadení pri výrobe krmív
4
riadenie ovládacích panelov pri výrobe krmív
4
posudzovanie kvality surovín a hodnôt parametrov výrobného procesu v kŕmnej prevádzke
4
výroba krmív a kŕmnych zmesí podľa technologického postupu
4
nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení pri výrobe krmív
3
uchovávanie (ošetrovanie) kŕmnych surovín, koncentrátov a kŕmnych aditív
3
manipulácia s kŕmnymi výrobkami, ich skladovanie, balenie a expedícia
3
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výrobe krmív a kŕmnych zmesí
3
hygienicko-sanitačná činnosť pri výrobe krmív a kŕmnych zmesí
3
vedenie prevádzkovej evidencie pri výrobe krmív, kŕmnych zmesí, koncentrátov a kŕmnych aditív
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.