Klobučník

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Klobučník

Klobučník zhotovuje ručne alebo strojovo klobúky, barety, čiapky a iné pokrývky hlavy z rôzneho materiálu. Predáva klobučnícke výrobky, opravuje a dekoruje ich.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy Módista/ka
Výrobca pokrývok hlavy
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 7531 - Pánski a dámski krajčíri, kožušníci a klobučníci
SK ISCO-08 7531003 - Klobučník
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba odevov
Príslušnosť k povolaniu Klobučník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technológia zhotovenia klobúkov, baretov, čapíc
 • stupeň EKR 3 systémy, normy a štandardy kvality v textile a odevníctve
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 2 druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
 • stupeň EKR 2 priemyselné šitie
 • stupeň EKR 2 odevné technológie
  Špecifikácia:
  pri výrobe pokrývok hlavy
 • stupeň EKR 2 postupy hľadania chýb textilných materiálov a produktov a spôsoby ich rozborov a skúšok
  Špecifikácia:
  Prípadná oprava chýb.
 • stupeň EKR 3 spôsoby označovania textilných a odevných výrobkov
 • stupeň EKR 3 zásady pri skladovaní polotovarov a hotových výrobkov
 • stupeň EKR 3 stroje a formy na tvarovanie klobučníckych výrobkov
 • stupeň EKR 3 materiály pre výrobu plsteného polotovaru
 • stupeň EKR 3 proces tvorby klobúkovej hmoty
 • stupeň EKR 3 plstenie
 • stupeň EKR 3 pracovné pomôcky pri výrobe klobučníckych výrobkov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 obsluha tvarovacích, lisovacích a žehliacich strojov pre zhotovenie pokrývok hlavy
 • stupeň EKR 3 obsluha obrábacích, vysekávacích a orezávacích strojov vo výrobe pokrývok hlavy
 • stupeň EKR 3 obsluha zariadení na farbenie, tuženie a sušenie klobučníckych materiálov a polotovarov
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 2 obsluha automatických šijacích strojov v priemyselnej výrobe odevov a bielizne
 • stupeň EKR 2 šitie a zošívanie výrobkov na základných a špeciálnych šijacích strojoch
 • stupeň EKR 2 obsluha šijacích strojov a špeciálnych zariadení
  Špecifikácia:
  pre šitie a výrobu pokrývok hlavy
 • stupeň EKR 1 nastavovanie strojov v šijacej dielni
 • stupeň EKR 3 zhotovenie a vymodelovanie strihu, zhotovenie strihovej šablóny
 • stupeň EKR 3 zhotovenie pokrývky hlavy s dodržaním technologického postupu
 • stupeň EKR 3 ručné alebo strojové tvarovanie a lisovanie klobúka
 • stupeň EKR 3 zhotovenie a prišívanie podšívky a vnútorného vybavenia pokrývky hlavy
 • stupeň EKR 3 povrchová úprava polotovarov a klobúkov
 • stupeň EKR 3 dotvarovanie a zdobenie pokrývok hlavy
 • stupeň EKR 3 dokončovacie práce, úprava a kontrola výrobkov, odstraňovanie nedostatkov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie