Montážny pracovník výroby autosedačiek

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Montážny pracovník výroby autosedačiek

Montážny pracovník výroby autosedačiek vykonáva čiastkové manuálne operácie na montážnej linke podľa pracovných návodov a v určitom časovom limite s cieľom zostaviť vyšší celok (daný výrobok). Zodpovedá za správnosť a kvalitu vykonanej práce.

Sektorová rada Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy Operátor na montážnej linke
Pracovník na montáž sedačiek
Robotník na montážnej linke
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 8219 - Montážni pracovníci inde neuvedení
SK ISCO-08 8219006 - Montážny pracovník výroby autosedačiek
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Príslušnosť k povolaniu Montážny pracovník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 stroje a zariadenia vo výrobe autosedačiek
 • stupeň EKR 3 textilné materiály a produkty
  Špecifikácia:
  Textilné materiály používané na výrobu autosedačiek.
 • stupeň EKR 3 jednotlivé časti motorových vozidiel
 • stupeň EKR 3 druhy koží a koženiek
  Špecifikácia:
  Kože a koženky používané na výrobu autosedačiek.
 • stupeň EKR 3 technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
 • stupeň EKR 2 technológia čalúnenia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 orientácia v technickej dokumentácii vo výrobe autosedačiek
 • stupeň EKR 3 tvarovanie a poťahovanie materiálov používaných na výrobu autosedačiek
 • stupeň EKR 3 obsluha a údržba strojov a zariadení vo výrobe autosedačiek
 • stupeň EKR 2 montážne operácie na linke v strojárskej (automobilovej) výrobe
  Špecifikácia:
  Priskrutkovanie, zapojenie, upevnenie, zaklipovanie, vloženie a spájanie.
 • stupeň EKR 2 prevážanie a prenášanie materiálu ručne alebo prostredníctvom prostriedkov na manipuláciu
 • stupeň EKR 2 ručné čalúnenie sedačiek (sedák a operadlo) použitím kože, koženky alebo látky

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie