Operátor zariadenia na výrobu cukru

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Operátor zariadenia na výrobu cukru sa podieľa na výkone činností pri spracovaní cukrovej repy.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
8160 - Operátori zariadení na výrobu potravín a podobných výrobkov
SK ISCO-08
8160007 - Operátor zariadenia na výrobu cukru
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba potravín
Príslušnosť k povolaniu
Operátor potravinárskej výroby

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
informačná gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia výroby cukru a ďalších cukrovarníckych produktov
4
zásady BOZP a PO
4
hygiena potravín
4
metódy analýzy potravín
4
stroje a zariadenia v potravinárskej výrobe
4
právne predpisy a základné pojmy súvisiace s výrobou potravín
4
potravinárske technológie a strojno-technologické zariadenia
4
krmivárske suroviny a spôsoby ich skladovania
4
automatické riadenie
4
agropotravinárstvo
3
systémy a štandardy akosti a kvality v potravinárstve
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
analýza vplyvov pôsobiacich na kvalitu surovín, polotovarov a výrobkov v potravinárskej výrobe
4
kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v potravinárskej výrobe
4
kontrola dodržiavania technologických parametrov a úprava podľa aktuálneho stavu výroby cukru
4
riadenie ovládacích panelov na spracovanie a výrobu potravinárskych polotovarov a výrobkov
4
nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení v potravinárskej výrobe
4
obsluha strojov a zariadení na spracovanie cukrovej repy
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.