Vodič údržby na cestnej infraštruktúre

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Vodič údržby na cestnej infraštruktúre predovšetkým vedie nákladné vozidlá a obsluhuje pracovné stroje pri výkone údržby pozemných komunikácií.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy
Vodič špeciálnych mechanizmov
Zamestnanec cestnej údržby
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
8332 - Vodiči nákladných automobilov a kamiónov
SK ISCO-08
8332003 - Vodič údržby na cestnej infraštruktúre
Divízia SK NACE Rev. 2
Skladové a pomocné činnosti v doprave
Príslušnosť k povolaniu
Vodič

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
rozhodovanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej premávky
3
spôsoby vedenia a údržby nákladných a špeciálnych vozidiel na údržbu pozemných komunikácií
Špecifikácia:
Spôsoby vedenia a údržby nákladných vozidiel a špeciálnych vozidiel ako napr. univerzálny nosič náradia, zametacie vozidlo, pracovná plošina, sypač, odťahové vozidlo, fekálny automobil, vozidlo na zber komunálneho odpadu a iné.
3
spôsoby obsluhy a údržby strojov, špeciálnych mechanizmov a drobnej mechanizácie na údržbu pozemných komunikácií
Špecifikácia:
Spôsoby obsluhy a údržby pracovných strojov a iných mechanizmov ako napr. traktorový nosič náradia, pohyblivá pracovná plošina na podvozku s motorovým pohonom, mobilný žeriav, motorový vozík, rýpadlo, nakladací a vykladací stroj, ručná fréza, snehová fréza, motorová reťazová píla a iné.
3
technická dokumentácia vozidiel, strojov a mechanizácie na údržbu pozemných komunikácií
Špecifikácia:
Návody na obsluhu a údržbu strojov a zariadení určených na údržbu pozemných komunikácií.
3
pracovné postupy údržby pozemných komunikácií
Špecifikácia:
Spôsoby údržby pozemných komunikácií na zabezpečenie ich prevádzkyschopného a technicky vyhovujúceho stavu. Spôsoby zabezpečovania zjazdnosti vozoviek. Pracovné postupy údržby vozoviek, dopravných značení a bezpečnostných zariadení, cestného telesa a objektov pozemných komunikácií, zimnej údržby, údržby zelene a pod.
3
spôsoby použitia dopravných značiek a dopravných zariadení pri označovaní pracovných miest na pozemných komunikáciách
Špecifikácia:
Riešenie označovania pracovných miest na pozemných komunikáciách z dôvodu výkonu plánovanej údržby, rekonštrukcie, resp. inej stavebnej činnosti v telese cesty alebo v jej bezprostrednej blízkosti.
3
princípy prepravy nákladov a činností s tým súvisiacich, požiadavky na uloženie a upevnenie nákladu
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vedenie nákladných a špeciálnych automobilov
Špecifikácia:
Vedenie a bežná údržba nákladných a špeciálnych vozidiel na údržbu pozemných komunikácií.
3
obsluha strojov, špeciálnych mechanizmov a drobnej mechanizácie na údržbu pozemných komunikácií
Špecifikácia:
Obsluha mechanizmov určených na údržbu pozemných komunikácií ako napr. traktorový nosič náradia, pohyblivá pracovná plošina na podvozku s motorovým pohonom, mobilný žeriav, motorový vozík, rýpadlo, nakladací a vykladací stroj, ručná fréza, snehová fréza, motorová reťazová píla a iné.
3
ošetrovanie, nastavovanie a údržba strojov, špeciálnych mechanizmov a drobnej mechanizácie na údržbu pozemných komunikácií
Špecifikácia:
Kontrola mechanizmu pred výjazdom, počas jazdy a po jeho odstavení podľa technickej dokumentácie výrobcu. Identifikácia porúch a nastavovanie potrebných parametrov podľa návodu na údržbu a obsluhu strojov a zariadení využívaných pri práci.
3
údržba pozemných komunikácií
Špecifikácia:
Údržba vozoviek, dopravných značení a bezpečnostných zariadení, cestného telesa a objektov pozemných komunikácií, zimná údržba, údržba zelene a pod.
3
orientácia v technickej dokumentácii vozidiel, strojov a mechanizácie na údržbu pozemných komunikácií
3
používanie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest na pozemných komunikáciách
3
vypĺňanie denných záznamov o výkone vozidla a pracovného stroja, vypĺňanie denných záznamov o výkone práce
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C+E podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča a Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 86 až 89)
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa § 16 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
    viac...
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.