Mozaikár

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Mozaikár realizuje samostatne alebo pod vedením autora výtvarného diela podľa dodanej predlohy, dohodnutého technologického postupu a z určených materiálov mozaikové diela.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
7319 - Umeleckí remeselníci inde neuvedení
SK ISCO-08
7319004 - Umelecký mozaikár
Divízia SK NACE Rev. 2
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Remeselník umeleckej (ľudovej) tvorby

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
technická gramotnosť
V
umelecký talent
tvorivosť (kreativita)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
prezentovanie
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
samostatnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia zhotovovania mozaikových plôch zo skla, keramiky a kameňa
Špecifikácia:
špecifiká mozaikárskych technológií
4
súčasné trendy vo výtvarnom umení
4
základy manažmentu umeleckého diela
4
vlastnosti a možnosti použitia podkladových materiálov mozaiky
4
spôsoby delenia a úpravy mozaikárskych materiálov
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v podkladoch a v technickej dokumentácii pre zostavovanie originálnych mozaikových obrazov zo sklenených smaltov a prírodných kameňov
4
príprava a úprava surovín a materiálov na zostavovanie originálnych mozaikových obrazov zo sklenených smaltov a prírodných kameňov
4
voľba postupu práce, spôsobu spracovania, nástrojov a materiálov na zostavovanie originálnych mozaikových obrazov zo sklenených smaltov a prírodných kameňov
4
zabezpečovanie logistiky mozaikových materiálov, náradia a vybavenia
4
používanie špeciálneho mozaikárskeho náradia a vybavenia
4
práca s rozmanitými materiálmi podkladu mozaiky i mozaiky samotnej
4
rozpoznávanie mozaikárskych materiálov a ich kvalitatívnych vlastností
4
výber, posúdenie a príprava povrchu na aplikovanie podkladových materiálov mozaiky
4
prezentovanie zámeru, technologických a realizačných postupov pri zhotovovaní mozaiky pre schvaľovací proces alebo výber
4
dokumentácia procesu mozaikárskych prác zápisom, resp. obrazom
4
príprava pracoviska na aplikáciu mozaiky
Špecifikácia:
organizácia pracoviska na prácu s materiálmi za účelom realizácie mozaiky tak, aby bolo vyhovujúce z hľadiska technológie nanášania materiálov, ergonómie a bezpečnosti fyzického pracovného výkonu, rozostavenie pracovných pultov, lešenia (prípadne inštruktáž špecializovaných lešenárov v osobitných podmienkach zložitej stavby lešenia), osvetlenie, vetranie priestoru
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.