Mikrofonista - asistent zvuku

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Mikrofonista - asistent zvuku vykonáva činnosti spojené so zvukovým záznamom filmových, televíznych a hudobných diel, resp. ďalších podujatí rôzneho druhu podľa pokynov majstra zvuku, zvukára, resp. režiséra a kameramana. Vykonáva primárny záznam hudby, dialógov a ruchov na mikrofón.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy
Boom operator
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
3521 - Technici v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení
SK ISCO-08
3521004 - Mikrofonista - asistent zvuku
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie
Príslušnosť k povolaniu
Zvukár

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
osobnostný rozvoj
E
samostatnosť
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zvuková technika, postupy ozvučovania
3
metódy tvorby zvukových efektov
3
technológia výroby zvukových záznamov
3
televízna technika
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
filmová technika
3
postupy finalizácie zvukovej výroby
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
zaznamenávanie zvukových prejavov
3
odhad zvukových charakteristík natáčacieho prostredia, výber a prispôsobenie techniky podmienkam prevádzky
Špecifikácia:
interiér, exteriér, miera pohltenia a odrazu
3
práca s mikrofónom
Špecifikácia:
vrátane spolupráce s osvetľovačmi a kameramanmi pri predchádzaní nežiaducim tieňom mikrofónu a príslušenstva a jeho objaveniu sa v zábere
3
kontrola, bežná údržba a drobné opravy prvkov a zariadení zvukovej techniky a prenosových zariadení
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3
zaznamenávanie dialógov a ruchov
3
snímanie zvukových efektov na použitie vo filmových, televíznych, resp. javiskových dielach alebo rozhlasových programoch
3
osadzovanie mikroportov, prípadne mikrofónov pre účinkujúcich alebo na statívy
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.