Majster zvuku

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Majster zvuku nahráva a zodpovedá za zvukovú zložku počas snímania audiovizuálneho diela alebo prípravy javiskového diela podľa predstáv režiséra. Vykonáva primárny záznam zvuku pri nakrúcaní, resp. počas skúšobného obdobia javiskového diela, realizuje postprodukciu a postsynchróny, stará sa o špeciálne zvukové efekty a vykonáva záverečnú mixáž zvuku. Je tvorcom celkovej umeleckej podoby zvukovej stránky filmového, divadelného alebo rozhlasového diela.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy
Zvukový dizajnér
Zvukový majster
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
3521 - Technici v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení
SK ISCO-08
3521002 - Majster zvuku
Divízia SK NACE Rev. 2
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Zvukár

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
technická gramotnosť
V
umelecký talent
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
komunikácia v cudzom jazyku
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
techniky editácie obrazu a zvuku
6
zvuková technika, postupy ozvučovania
Špecifikácia:
zvuková technika a technologické postupy ozvučovania
6
metódy tvorby zvukových efektov
Špecifikácia:
postupy tvorby zvukových efektov
6
technológia výroby zvukových záznamov
6
rozhlasová technika
6
televízna technika
6
technológia tvorby zvukových nahrávok
6
technológia tvorby dabingu a postsynchrónneho záznamu zvuku
6
metódy digitalizácie a kompresie záznamov
6
spôsoby formátovania noriem záznamov, vysielaných signálov
6
akustika
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
princípy analógových a digitálnych zvukových zariadení
6
princípy zvukovej dramaturgie a skladby audiovizuálnej, javiskovej, resp. rozhlasovej tvorby
6
princípy hudobnej dramaturgie filmovej, televíznej, javiskovej, resp. rozhlasovej tvorby
6
špecifiká filmových, televíznych, divadelných, resp. rozhlasových žánrov a umeleckého uplatnenia zvuku v nich
6
princípy generovania a transformácie umelého zvuku
6
princípy budovania umelého priestoru zvukovými prostriedkami
6
postupy finalizácie zvukovej výroby
6
technológia filmovej, televíznej, rozhlasovej, resp. javiskovej produkcie
Špecifikácia:
technológia výroby podľa špecializácie
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
zaznamenávanie zvukových prejavov
6
editácia zvuku
6
tvorivé používanie súčasných audiotechnológií a videotechnológií
6
odhad zvukových charakteristík natáčacieho prostredia, výber a prispôsobenie techniky podmienkam prevádzky
Špecifikácia:
interiér, exteriér, miera pohltenia a odrazu, parazitné ruchy
6
dodatočné nahrávanie sprievodných zvukov alebo komentárov
6
tvorba dabingu a postsynchrónneho záznamu zvuku
Špecifikácia:
vo filmovej, televíznej a rozhlasovej tvorbe
6
práca na zvukových efektoch
6
práca s mikrofónom
6
snímanie zvukových efektov pre použitie vo filmových, televíznych alebo rozhlasových programoch a kombinovanie a kompozícia zvuku do príslušných rytmických a výrazových poriadkov
6
ovládanie zvukovej skladby
6
čistenie dialógov, nasadzovanie ruchov a atmosfér v postprodukcii
Špecifikácia:
vo filmovej a televíznej výrobe
6
mixáž hudby do zvoleného formátu a záverečná mixáž audiovizuálneho, rozhlasového, resp. javiskového diela
6
spracovanie analógových a digitálnych záznamov zvuku z rôznych druhov nosičov
6
koordinácia a samostatné riadenie postprodukčných zvukových prác
6
obsluha profesionálnych zariadení v mixážnych halách a pracoviskách
6
prepájanie a nastavenie zvukových zariadení pri nakrúcaní kontaktného zvuku
6
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.