Člen orchestra

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Člen orchestra sa tvorivo podieľa na kolektívnej interpretácii orchestrálnych a vokálno-inštrumentálnych diel. Spolupracuje s vedúcim a členmi nástrojovej skupiny.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy
Member of the Orchestra
Orchestrálny hráč
Požadovaný stupeň vzdelania
Vyššie odborné vzdelanie
NKR
5
EKR
5
ISCED
554
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
2652 - Hudobníci, speváci a skladatelia
SK ISCO-08
2652011 - Člen orchestra
Divízia SK NACE Rev. 2
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Hudobník

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
osobnostný rozvoj
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
tvorivosť (kreativita)
V
umelecký talent
tímová práca
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
organizovanie a plánovanie práce
E
rozhodovanie
E
samostatnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
hudobná literatúra nástroja
5
interpretačné štýly
Špecifikácia:
znalosť rôznorodých interpretačných štýlov
5
teoreticko-praktické problémy interpretácie
5
orchestrálna literatúra
5
notový zápis
Špecifikácia:
znalosť notového zápisu
5
teória hudby
4
hudobná história
Špecifikácia:
orientácia v dejinách hudby a v jej historických súvislostiach
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
hra na hudobnom nástroji
Špecifikácia:
vynikajúce zvládnutie hry na hudobnom nástroji
5
individuálna príprava a naštudovanie skladieb
5
voľba adekvátneho interpretačného prístupu
4
komunikácia s vedúcimi nástrojových skupín
4
interpretácia notového zápisu
Špecifikácia:
bez prípravy
4
spolupráca s dirigentom a hudobníkmi v rámci umeleckej činnosti orchestra
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.