Korepetítor

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Korepetítor spolupracuje pri naštudovaní hudobných diel so sólistami, zbormi, baletnými a tanečnými súbormi, prípadne participuje na výchove a vzdelávaní inštrumentalistov a spevákov. Podieľa sa na umeleckom stvárnení a konečnom vyznení pripravovaného diela.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy
Corepetitor
Požadovaný stupeň vzdelania
Vyššie odborné vzdelanie
NKR
5
EKR
5
ISCED
554
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
2652 - Hudobníci, speváci a skladatelia
SK ISCO-08
2652005 - Korepetítor
Divízia SK NACE Rev. 2
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Hudobník

Kompetencie

osobnostný rozvoj
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
samostatnosť
V
umelecký talent
analyzovanie a riešenie problémov
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
manuálna zručnosť
E
rozhodovanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
interpretačné štýly
Špecifikácia:
znalosť rôznorodých interpretačných štýlov
5
teoreticko-praktické problémy interpretácie
5
teória hudby
5
hudobná história
Špecifikácia:
orientácia v dejinách hudby
5
hudobná literatúra daného žánru
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
individuálna príprava a naštudovanie skladieb
5
voľba adekvátneho interpretačného prístupu
5
hra na hudobnom nástroji
Špecifikácia:
hra na klavíri
5
naštudovanie hudobných diel so sólistami, zbormi, baletnými a tanečnými súbormi
5
posudzovanie interpretačných výkonov, spolupráca pri náprave nedostatkov
5
spolupráca so sólistami, zbormajstrami a choreografmi
5
tvorivá spolupráca pri úspešnom umeleckom napredovaní sólistov, zborov, resp. súborov
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.