Prepisovačka

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Prepisovačka prepisuje a upravuje texty z predlôh, rukopisov, zvukových záznamov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
4414 - Prepisovači
SK ISCO-08
4414000 - Prepisovač
Príslušnosť k povolaniu
Administratívny pracovník

Kompetencie

kultivovaný písomný prejav
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
informačná gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
organizovanie a plánovanie práce
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
3
stenografia
3
postupy počítačového spracovania obrazových a textových podkladov
3
štylistika
3
hospodárska korešpondencia
3
pravidlá gramatiky a pravopisu
3
pravidlá písania a úpravy písomností
Špecifikácia:
Pravidlá písania a úpravy písomností (interpunkčné znamienka; skratky; značky; písanie číslic, čísel a čísloviek; úprava číselných zostáv; úprava textového stĺpca písomností; členenie textu; zvýrazňovanie dôležitých častí textu a pod.).
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
spracovávanie databázových súborov a tabuľkových procesorov, vrátane vytvárania tabuliek, grafov a rôznych počítačových úprav textov
3
prepisovanie textov podľa predlôh a pokynov
3
korektúra prepísaného textu
Špecifikácia:
Úprava gramatiky, pravopisu, štylistiky, grafického dizajnu prepísaného slovenského textu, rukopisu, zvukového záznamu a pod.
3
prepisovanie a úprava slovenských, alebo cudzojazyčných textov
Špecifikácia:
Úprava formálnej stránky textov.
3
obsluha bežnej kancelárskej techniky (pobočková telefónna ústredňa, záznamník, skener, fax, kopírka, tlačiareň a pod.)
Špecifikácia:
Napr. tlačiareň, diktafón, kopírovací stroj, skener a pod.
3
písanie podľa diktátu a zvukových záznamov (diktafón)
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.