Pracovník zákazníckeho centra (kontaktného)

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Pracovník zákazníckeho centra (kontaktného) poskytuje zákazníkom odborné informácie o ponúkaných službách alebo produktoch, rieši ich problémy, sťažnosti a reklamácie.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy
Agent zákazníckeho oddelenia
CS CC Representat
CS Infocenter Representant
Customer Care Agent
Customer Support Agent
Helpdesk Agent
Helpdesk Operátor
Konzultant technickej podpory
Mitarbeiter kundeninfo
Operátor call centra
Operátor služieb zákazníkom
Pracovník helpdesku
Pracovník zákazníckeho servisu
Referent starostlivosti o zákazníka
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
4222 - Pracovníci kontaktných informačných centier
SK ISCO-08
4222001 - Pracovník zákazníckeho centra (kontaktného)
Divízia SK NACE Rev. 2
Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Konzultant (operátor) informačných služieb

Kompetencie

komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
samostatnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
E
kultivovaný písomný prejav
E
matematická gramotnosť
E
osobnostný rozvoj
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady správneho telefonovania
4
telekomunikačná technika
4
spôsoby a metódy komunikácie
4
obchodné vyjednávanie
4
trh, jeho subjekty a ich správanie
4
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
Špecifikácia:
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a pod.
4
zásady, metódy a postupy práce s databázami
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
preberanie, evidencia a spracovávanie objednávok od zákazníkov
Špecifikácia:
Telefonicky, e-mailom, písomne a osobne.
4
poskytovanie informácií zákazníkom v pôsobnosti zákazníckeho servisu
Špecifikácia:
Napr. o stave spracovania objednávok, o faktúrach, dostupnosti tovaru, cenách a rôznych informačných požiadavkách a pod.
4
odporúčanie doplnkových alebo alternatívnych výrobkov a služieb zákazníkom
4
spracovávanie hovorov prichádzajúcich od zákazníkov
4
zabezpečovanie vyriešenia vzniknutých problémov
Špecifikácia:
Monitoring v oblasti vybavovania objednávok a upozorňovanie príslušných pracovníkov na možné problémy s dodávkou. Urýchľovanie vybavenia objednávok.
4
spolupráca s ďalšími oddeleniami v záujme riešenia problémov v oblasti zákazníckeho servisu
Špecifikácia:
Napr. predaja, financií a pod.
4
práca s databázovým systémom
Špecifikácia:
Evidencia údajov o zákazníkoch, reklamáciách, nezrovnalostiach a pod.
4
tvorba reportov súvisiacich s činnosťou zákazníckeho servisu
4
spolupráca pri spracovávaní ponúk produktov a služieb zákazníckeho servisu a pri vypracovávaní zmlúv
Špecifikácia:
Kontrola a schvaľovanie úveru podľa predpísaných limitov, vrátane potvrdenia objednávky.
4
riešenie reklamácií a sťažností zákazníkov
Špecifikácia:
Skúmanie a riešenie prípadov rôznych sťažností a problémov zákazníkov v súlade s platnými právnymi predpismi (napr. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a pod.).
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.