Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe vykonáva základné manuálne operácie a úkony v procese spracovania vstupných surovín, participuje na výrobe potravín a podieľa sa na uskladnení a distribúcii hotových výrobkov. Obsluhuje jednoduché stroje a zariadenia na spracovanie vstupných komodít a výrobu potravín v priebehu celého výrobného procesu. Vykonáva sanitáciu potravinárskych prevádzok.
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Alternatívne názvy
Pomocný pracovník v potravinárstve
Pomocný robotník v potravinárstve
Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné vzdelanie
SKKR
2
EKR
2
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
9329 - Pomocní pracovníci vo výrobe
SK ISCO-08
9329001 - Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba potravín
Príslušnosť k povolaniu
Pomocný pracovník v priemyselnej výrobe

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
samostatnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
krmivárske suroviny a spôsoby ich skladovania
1
zásady BOZP a PO
1
hygiena potravín
1
stroje a zariadenia v potravinárskej výrobe
1
sanitačné postupy a programy
1

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
balenie, skladovanie a expedícia potravinárskych výrobkov
1
nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení v potravinárskej výrobe
1
manuálna príprava vstupných surovín v potravinárskej výrobe
1
hygienicko-sanitačná činnosť v potravinárskej prevádzke, dodržiavanie bezpečnostných predpisov a zásad bezpečnosti potravín
1
obsluha jednoduchých strojov a zariadení v potravinárskej výrobe
1

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa