Mechanik pneuservisu

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Mechanik pneuservisu vykonáva výmenu kolies, pneumatík na diskoch, opravy pneumatík, vyvažovanie kolies, čistenie, skladovanie a posudzovanie stavu pneumatík motorových vozidiel.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy
Pracovník pneuservisu
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
7231 - Mechanici a opravári motorových vozidiel
SK ISCO-08
7231007 - Mechanik pneuservisu
Divízia SK NACE Rev. 2
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
Príslušnosť k povolaniu
Mechanik motorových vozidiel (automechanik)

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E
tímová práca
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
3
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
3
točivé stroje vzduchotechnických zariadení
3
jednotlivé časti motorových vozidiel
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
3
metódy ošetrovania a údržby motorových vozidiel
3
technológia opráv a nastavovania motorových vozidiel
3
zásady kontroly a nastavovania meradiel
3
metódy merania dĺžok a uhlov
3
právne predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel
3
odborná terminológia v autoopravárenstve
3
druhy a obsluha zdvíhacích zariadení
3
systémy TPMS
Špecifikácia:
Sledovanie tlaku pneumatík na motorovom vozidle.
3
druhy a vlastnosti plynných látok na hustenie pneumatík
3
materiály a technológie vo výroby pneumatík
3
spôsoby značenia a parametre pneumatík a diskov motorových vozidiel
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
kontrola a posudzovanie pneumatík, monitoring kilometrových výkonov a nákladov na prevádzku
3
voľba technologických podmienok a parametrov na vykonávanie kontroly kvality pneumatík a obsluhu strojov a zariadení pri opravách a protektorovaní pneumatík
3
posudzovanie kvality a rozmerov gumárenských polotovarov a výrobkov
3
kontrola a opravy pneumatík
3
údržba, opravy, diagnostika a nastavovanie geometrie podvozkových častí jednostopových vozidiel s ohľadom na ich konštrukciu a princíp činnosti
Špecifikácia:
Uchytenie tlmičov, riadenie, pérovanie, kolesá a pneumatiky.
3
montáž a demontáž kolies a pneumatík, nafukovanie a vyvažovanie na rôznych typoch servisného zariadenia
3
nastavovanie, ošetrovanie a základná údržba zariadení na vykonávanie opráv pneumatík
3
stanovovanie diagnózy poruchy s využitím diagnostických prístrojov a stanovenie spôsobu opravy
Špecifikácia:
Diagnostika a oprava systémov TPMS (sledovanie tlaku pneumatík na vozidle).
3
diagnostika podvozkov motorových vozidiel
3
diagnostika, skúšanie, výmena a opravy pružiacich a tlmiacich prvkov motorových vozidiel
3
údržba, opravy, diagnostika a nastavovanie geometrie podvozkových častí motorových vozidiel
3
údržba, opravy a diagnostika brzdovej sústavy motorových vozidiel
3
opravy pneumatík
3
kontrola a opravy pneumatík a ich protektorovanie
3
ukladanie a skladovanie tovaru
3
plnenie pneumatík na predpísaný tlak stlačeným vzduchom a inými plynmi
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.