Mechanik pneuservisu

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Mechanik pneuservisu

Mechanik pneuservisu vykonáva výmenu kolies, pneumatík na diskoch, opravy pneumatík, vyvažovanie kolies, čistenie, skladovanie a posudzovanie stavu pneumatík motorových vozidiel.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy Pracovník pneuservisu
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 7231 - Mechanici a opravári motorových vozidiel
SK ISCO-08 7231007 - Mechanik pneuservisu
Divízia SK NACE Rev. 2 Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
Príslušnosť k povolaniu Mechanik motorových vozidiel (automechanik)

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
 • stupeň EKR 3 nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
 • stupeň EKR 3 točivé stroje vzduchotechnických zariadení
 • stupeň EKR 3 jednotlivé časti motorových vozidiel
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 3 metódy ošetrovania a údržby motorových vozidiel
 • stupeň EKR 3 technológia opráv a nastavovania motorových vozidiel
 • stupeň EKR 3 zásady kontroly a nastavovania meradiel
 • stupeň EKR 3 metódy merania dĺžok a uhlov
 • stupeň EKR 3 právne predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel
 • stupeň EKR 3 odborná terminológia v autoopravárenstve
 • stupeň EKR 3 druhy a obsluha zdvíhacích zariadení
 • stupeň EKR 3 systémy TPMS
  Špecifikácia:
  Sledovanie tlaku pneumatík na motorovom vozidle.
 • stupeň EKR 3 druhy a vlastnosti plynných látok na hustenie pneumatík
 • stupeň EKR 3 materiály a technológie vo výroby pneumatík
 • stupeň EKR 3 spôsoby značenia a parametre pneumatík a diskov motorových vozidiel

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 kontrola a posudzovanie pneumatík, monitoring kilometrových výkonov a nákladov na prevádzku
 • stupeň EKR 3 voľba technologických podmienok a parametrov na vykonávanie kontroly kvality pneumatík a obsluhu strojov a zariadení pri opravách a protektorovaní pneumatík
 • stupeň EKR 3 posudzovanie kvality a rozmerov gumárenských polotovarov a výrobkov
 • stupeň EKR 3 kontrola a opravy pneumatík
 • stupeň EKR 3 údržba, opravy, diagnostika a nastavovanie geometrie podvozkových častí jednostopových vozidiel s ohľadom na ich konštrukciu a princíp činnosti
  Špecifikácia:
  Uchytenie tlmičov, riadenie, pérovanie, kolesá a pneumatiky.
 • stupeň EKR 3 montáž a demontáž kolies a pneumatík, nafukovanie a vyvažovanie na rôznych typoch servisného zariadenia
 • stupeň EKR 3 nastavovanie, ošetrovanie a základná údržba zariadení na vykonávanie opráv pneumatík
 • stupeň EKR 3 stanovovanie diagnózy poruchy s využitím diagnostických prístrojov a stanovenie spôsobu opravy
  Špecifikácia:
  Diagnostika a oprava systémov TPMS (sledovanie tlaku pneumatík na vozidle).
 • stupeň EKR 3 diagnostika podvozkov motorových vozidiel
 • stupeň EKR 3 diagnostika, skúšanie, výmena a opravy pružiacich a tlmiacich prvkov motorových vozidiel
 • stupeň EKR 3 údržba, opravy, diagnostika a nastavovanie geometrie podvozkových častí motorových vozidiel
 • stupeň EKR 3 údržba, opravy a diagnostika brzdovej sústavy motorových vozidiel
 • stupeň EKR 3 opravy pneumatík
 • stupeň EKR 3 kontrola a opravy pneumatík a ich protektorovanie
 • stupeň EKR 3 ukladanie a skladovanie tovaru
 • stupeň EKR 3 plnenie pneumatík na predpísaný tlak stlačeným vzduchom a inými plynmi

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie