Operátor povrchových úprav

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Operátor povrchových úprav pred nanesením povrchovej úpravy pripravuje výrobok opieskovaním a tryskaním podľa požiadaviek technologického postupu. Pripravuje povrch na chemickú a elektrochemickú povrchovú úpravu a nanášanie vrstiev elektrickým oblúkom odmasťovaním, morením, fosfátovaním, chromovaním, medením, kadmiovaním, niklovaním, pozinkovaním, striebrením, pozlátením, elektrolytickým leštením a eloxovaním.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy
Galvanizér
Metalizér
Otryskávač
Pieskovač
Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR
2
EKR
2
ISCED
253
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
7132 - Lakovači a natierači
SK ISCO-08
7132004 - Operátor povrchových úprav (výroba motorových vozidiel)
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Príslušnosť k povolaniu
Lakovač (natierač)

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
fyzická zdatnosť
P
technická gramotnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
informačná gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
samostatnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia aplikácie náterovej hmoty
2
technológia autoklampiarstva, karosárstva
2
technológia lakovníckych a natieračských prác
2
lakovnícke a natieračské náterové hmoty a ďalšie prostriedky
2
klampiarska technológia
2
technológia povrchových úprav kovov, plastov, sklolaminátov, epoxidových živíc atď.
2
zásady prípravy správneho odtieňa podľa karosérie
2
technológia v strojárskej výrobe so zameraním na povrchové úpravy materiálov
2
BOZP pri práci s chemickými látkami
2
PO so zameraním na horľavé a výbušné látky
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
predpríprava opravovaného miesta na karosérii
Špecifikácia:
Odstraňovanie nečistôt, škrabancov, farebných odchýlok a iných defektov.
2
opravy autolakov
2
nakladanie a manipulácia s odpadmi, zber, triedenie a pod.
2
nanášanie základných antikoróznych náterov, oprava drobných poškodení náterov karosérií a skríň vozidiel
2
orientácia v náterových hmotách a pomocných prostriedkoch na autolakovnícke práce
2
orientácia v technickej dokumentácii lakovníckych a natieračských prác a opráv
2
orientácia v technologických postupoch a opravách lakov, náterov na kov, drevo a iné podklady
2
úpravy podkladu brúsením a nanášanie podkladových vrstiev
2
voľba postupu práce a technologických podmienok brúsenia
2
úpravy a dokončovanie povrchu karosérií brúsením a leštením
Špecifikácia:
Vrátane úprav povrchových nerovností (vypuklé alebo pretlačené miesta) zistených na vozidlách pred alebo po nalakovaní pomocou špeciálneho náradia.
2
opravy defektov po nanášaní farieb
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.