Spracovateľ hydiny

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Spracovateľ hydiny sa podieľa na výkone činností na zabezpečenie spracovania hydiny (porazenie, delenie na jednotlivé hydinové diely, mrazenie), na zabezpečenie výroby výrobkov z hydiny (varením, solením a ďalšími špeciálnymi úpravami) a na spracovanie vedľajších produktov (perie, krv...).
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Alternatívne názvy
Pracovník potravinárskej výroby hydinárskej
Spracovateľ mäsa
Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR
2
EKR
2
ISCED
253
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
7511 - Spracovatelia mäsa a rýb a podobní výrobcovia
SK ISCO-08
7511005 - Spracovateľ hydiny
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba potravín
Príslušnosť k povolaniu
Mäsiar, údenár

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
samostatnosť
P
tímová práca
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby chovu hydiny a hydinová produkcia
2
hygiena potravín živočíšneho pôvodu
2
krmivárske suroviny a spôsoby ich skladovania
2
technológia spracovania mäsa a výroba mäsových výrobkov
2
zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
1

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
obsluha strojného a technologického vybavenia prevádzky spracovania mäsa a mäsových výrobkov, vrátane hydinových a ďalších výrobkov
2
príprava, výpočet spotreby a úprava surovín na rôzne účely podľa technologického postupu v potravinárstve alebo výrobe krmív
2
preprava zvierat na porážku, ustajnenie a ich prísun k linke na spracovanie
2
zavesovanie a vykrvenie hydiny/králikov
2
vychladzovanie hydinového mäsa a drobkov
2
balenie, skladovanie a expedícia potravinárskych výrobkov
2
porciovanie a balenie mäsa, dielov a drobkov
2
omračovanie a odkrvovanie zvierat/hydiny
2
naparovanie a šklbanie hydiny
1
pitvanie (zvierat/hydiny)
1

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
    viac...
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.