Toaletár

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Toaletár

Toaletár sa stará o čistotu a hygienu toaletných (sociálnych) zariadení.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy Obsluha toaliet
Obsluha wc
Pracovník hygienického zariadenia
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelanie
NKR 1
EKR 1
ISCED 244
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 9629 - Pomocní pracovníci inde neuvedení
SK ISCO-08 9629006 - Toaletár
Divízia SK NACE Rev. 2 Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu Pomocný pracovník v službách

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 1 postupy a metódy upratovania
 • stupeň EKR 1 zásady, metódy a postupy dezinfekcie a sterilizácie
 • stupeň EKR 1 účinnosť a koncentrácie dezinfekčných roztokov
 • stupeň EKR 1 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 1 ochrana zdravia a osobné ochranné prostriedky používané pri práci
 • stupeň EKR 1 zásady, metódy a postupy hygieny
  Špecifikácia:
  V súvislosti s dezinfekciou.
 • stupeň EKR 1 druhy a vlastnosti chemických čistiacich prípravkov, ich účinky a spôsob použitia
 • stupeň EKR 1 zásady skladovania čistiacich prípravkov a prostriedkov, nástrojov, náradia a náčinia používaného v práci toaletára

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 1 čistenie a údržba sklenených plôch s použitím pomôcok, vrátane leštenia
 • stupeň EKR 1 manuálne upratovanie a čistenie podlahových plôch pomocou mopu
 • stupeň EKR 1 odstraňovanie vodného kameňa
 • stupeň EKR 1 dezinfekcia pri upratovacích činnostiach
 • stupeň EKR 1 výber účinných prostriedkov alebo prípravkov na dezinfekciu
 • stupeň EKR 1 obsluha strojov a zariadení používaných pri upratovaní
  Špecifikácia:
  Napr. čistiace stroje na dlážku, parný prístroj na čistenie zrkadiel, umývadiel.
 • stupeň EKR 1 skladovanie upratovacích, čistiacich a pracích prostriedkov
 • stupeň EKR 1 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 1 výber a doplnenie toaletných potrieb v sociálnom zariadení
  Špecifikácia:
  toaletný papier, mydlo, utierky na ruky....
 • stupeň EKR 1 čistenie sociálnych zariadení
 • stupeň EKR 1 sledovanie stavu zásob čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb
  Špecifikácia:
  V prípade potreby nahlasovanie nedostatkového čistiaceho prostriedku, hygienickej potreby.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie