Pracovník obsluhujúci solárium

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Pracovník obsluhujúci solárium zabezpečuje plynulý chod solárneho štúdia, obsluhuje horizontálne, vertikálne solárium, kolagénové solárium, vibračnú podložku, kavitačné prístroje a podobné zariadenia.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy
Obsluha solária (kolária a podobných zariadení)
Pracovník solárneho štúdia
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
5142 - Kozmetici a podobní pracovníci
SK ISCO-08
5142006 - Pracovník obsluhujúci solárium
Divízia SK NACE Rev. 2
Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu
Kozmetik (vizážista)

Kompetencie

komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
manuálna zručnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
prezentovanie
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
samostatnosť
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy starostlivosti o pokožku tela
4
fyzikálne základy žiarenia
4
obchodné vzťahy
4
dermatológia
4
spôsoby odborného poradenstva pre starostlivosť o pleť
4
verejné zdravie a primárna starostlivosť
4
biologické účinky ionizujúceho žiarenia
Špecifikácia:
Fyzikálne základy interakcie ionizujúceho žiarenia a účinky na úrovni buniek, tkaniva, orgánov a celého organizmu, rádiosenzitivita buniek a tkanív, vzťah dávky a účinku.
4
druhy kozmetík v soláriách
3
postupy pri evidovaní a účtovaní pokladničných operácií
3
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
3
postupy skladovania a ochrany tovaru
3
soláriá, koláriá a podobné prístroje
Špecifikácia:
Účelové použitie, technické údaje, poruchy, intervaly údržby, vybavenie prístroja, výmena trubíc, čistenie UV trubíc, čistenie prístroja. Nehody a havárie pri práci so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a postup pri poruche zariadenia.
3
právne predpisy a základné pojmy týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pred účinkami ionizujúceho žiarenia
Špecifikácia:
Základné princípy radiačnej ochrany, štátny zdravotný dozor, limity ožiarenia, odborná zdravotná spôsobilosť.
3
hygienické zásady v soláriách
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
obsluha solária a podobných nezdravotníckych elektronických prístrojov a zariadení
Špecifikácia:
Obsluha horizontálneho, vertikálneho solária, kolagénového solária, vibračnej podložky, kavitačného prístroja a podobných zariadení.
4
objednávanie materiálu, pomôcok, náhradných dielov do solária
3
údržba nezdravotníckych elektronických prístrojov a zariadení
3
poskytovanie informácií o soláriách, koláriách a podobných zariadeniach
Špecifikácia:
Poskytovanie informácií a odborných rád o ľudskej pokožke, o účinkoch zariadení na ňu, poradenstvo vo výbere vhodnej kozmetiky a jej aplikácie.
3
zabezpečovanie opatrení údržby, kontroly a výmeny opticky účinných častí prístrojov
Špecifikácia:
Pravidelná kontrola funkčnosti prístroja a všetkých jeho častí, čistenie prístrojov a opaľovacích kabín.
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.