Nechtový dizajnér

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Nechtový dizajnér

Nechtový dizajnér predlžuje a modeluje prírodné nechty umelými nastaveniami, gélmi a akrylmi s použitím papierových šablón a akrylových práškov. Zdobí nechty, robí semi - permanentnú manikúru, regeneruje a vyživuje nechty a pokožku rúk.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy Odborný konzultant v nechtovom dizajne
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 5142 - Kozmetici a podobní pracovníci
SK ISCO-08 5142004 - Nechtový dizajnér
Divízia SK NACE Rev. 2 Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu Pedikér, manikér

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 zdravoveda
 • stupeň EKR 3 anatómia človeka
 • stupeň EKR 3 fyziológia človeka
  Špecifikácia:
  Zloženie ruky, jej funkcie, štruktúra nechtu, tvar nechtu, odrastanie nechtov, bežné ochorenia nechtovej platničky.
 • stupeň EKR 3 produkty a pracovné postupy modelovania a korekcií umelých nechtov
  Špecifikácia:
  Základné, stavebné, modelovacie a vrchné gély s rôznou dobou vytvrdzovania v UV lampe, prípravky na priľnutie, tipy, akryly, šablóny, UV gély na umelé predĺženie a spevnenie, na nechtovú architektúru rôznymi stavebnými a modelovacími gélmi. Tvary tipov, veľkosť a kvalita štetcov pre aplikáciu gélov a hygienické zásady ich údržby. Zásady pracovných postupov na papierové šablóny s použitím akrylových samo tuhnúcich práškov a prípravkov na tuhnutie.
 • stupeň EKR 3 vybavenie a usporiadanie kozmetického salónu
  Špecifikácia:
  Princípy fungovania a správneho používania prípravkov, náčinia a nástrojov, pomôcok, UV lámp, odsávačiek, brúsok, vrátane hygienických zásad. Prevádzkový a hygienický režim.
 • stupeň EKR 3 postupy depilácie voskami
  Špecifikácia:
  Charakteristika druhov voskov, správne postupy, hygiena práce.
 • stupeň EKR 3 zákony vzťahujúce sa k podnikaniu
 • stupeň EKR 3 postupy založenia a vedenie živností
 • stupeň EKR 3 obchodné vzťahy
 • stupeň EKR 3 nechtový dizajn
  Špecifikácia:
  Umelé predĺženie a modelovanie prírodných a zdravých nechtov. Umelecká tvorba s cieľom urobiť nechty krajšími a to na dlhšiu dobu. Použitie rozličných technológií, ozdôbok, prípravkov.
 • stupeň EKR 3 dermatológia
 • stupeň EKR 3 organická chémia
  Špecifikácia:
  Kozmetická chémia.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 empatická komunikácia so zákazníkom, získavanie a udržanie zákazníka
 • stupeň EKR 3 depilácia rúk voskami
 • stupeň EKR 3 tvorivé zdobenie, maľovanie nechtov
  Špecifikácia:
  Zdobenie podľa fantázie alebo predlôh, vlastný štýl a tvorba. Základy koloristiky, štýlov Nail Art - maľovanie na nechtoch, kombinácia rozličných materiálov s drobnými necthovými dekoratívnymi prvkami (glitre, kvietky, kamienky, nálepky). Štýly nechtového dizajnu: klasická francia, svadobné zdobenie, plesové a slávnostné zdobenie, extravagantné, decentné. Maľovanie jednoduchých čiar, kvetiniek, fixácia materiálov.
 • stupeň EKR 3 voľba vhodného druhu umelého modelovania v závislosti od veku a štýlu zákazníčky a tvaru prírodných nechtov
 • stupeň EKR 3 poradenstvo pre domácu starostlivosť o umelé nechty
 • stupeň EKR 3 ošetrovanie a starostlivosť o ruky a nechty
  Špecifikácia:
  Kúpele, peeling, zábaly, zmäkčovanie kože, masáže.
 • stupeň EKR 3 tvorba vlastných návrhov, predlôh a portfólia zdobenia nechtov
 • stupeň EKR 3 nechtové modelovanie
  Špecifikácia:
  Umelo spevňovať a predlžovať nechty rôznymi technikami, tvarovať a nasadzovať šablóny. Predlžovať nechtové lôžko, modelovať voľný okraj do rôznych tvarov gélom alebo akrylom. Aplikovať základné, stavebné, modelovacie a farebné gély.
 • stupeň EKR 3 korekcie umelých nechtov brúskou, frézami, pilníkmi
 • stupeň EKR 3 objednávanie materiálu, pomôcok, prístrojov do kaderníckej alebo kozmetickej prevádzky
 • stupeň EKR 3 diagnostika rúk a nechtov a výber správneho kozmetického ošetrenia
  Špecifikácia:
  korigovanie neinfekčných deformácií na nechtovej platničke
 • stupeň EKR 3 semipermanentné maľovanie na ruky

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie