Kozmetik

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Kozmetik vykonáva odbornú, profesionálnu starostlivosť o kožu tváre, krku, dekoltu, prípadne rúk.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
5142 - Kozmetici a podobní pracovníci
SK ISCO-08
5142001 - Kozmetik
Divízia SK NACE Rev. 2
Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu
Kozmetik (vizážista)

Kompetencie

manuálna zručnosť
P
samostatnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E
technická gramotnosť
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
klasifikácia masiek, ampúl, sér, krémov
Špecifikácia:
Rozdelenie, význam, účinky, aplikácia a pôsobenie jednotlivých prípravkov. Technologický postup. Prístrojová technika (ionoforéza, kozmetický ultrazvuk, neinvazívna mezoterapia, elektroporéza, kozmetická žehlička, kozmetický soft laser).
4
kozmetické prístroje a zariadenia
Špecifikácia:
Potrebné na elektroterapiu, galvanoterapiu a iontoforézu, naparovanie, dezinkrustáciu, ozonoterapiu, myostimuláciu, mikrodermabráziu, mikrokryštalickú dermabráziu. (Napr. ultrazvuk, vakupres, soft laser, IPL).
4
vybavenie a usporiadanie kozmetického salónu
Špecifikácia:
Špeciálny nábytok, spotrebný materiál, priestorové členenie, náčinie a pracovné pomôcky.
4
dermatológia
Špecifikácia:
Poznatky o anatómii, funkciách a vzhľade kože, vonkajšie a vnútorné vplyvy na kožu a rôzne chorobné zmeny kože.
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti starostlivosti o ľudské telo
Špecifikácia:
V zmysle Vyhlášky 554/2007 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo.
4
prevádzkový poriadok kozmetického salónu
Špecifikácia:
Dekontaminácia a základné protiepidemiologické postupy v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo. Voľba postupov práce pri mechanickej očiste, dezinfekcii, sterilizácii.
4
typy pleti
Špecifikácia:
Odchýlky od normy, farba pleti, vrásky, fototyp.
4
dezinfekčné prípravky
Špecifikácia:
Ich vlastnosti, druhy, indikácie a kontraindikácie.
4
postupy depilácie a epilácie
4
technologické postupy kozmetického ošetrenia pleti
Špecifikácia:
Odborné kozmetické ošetrenie jednotlivých typov pleti v správnom technologickom postupe. Indikácie a kontraindikácie pri aplikácii kozmetických výrobkov a elektrokozmetických prístrojov. Spôsoby čistenia pleti, techniky čistenia, prístrojové zariadenia.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
objednávanie materiálu, pomôcok, prístrojov do kaderníckej alebo kozmetickej prevádzky
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
Špecifikácia:
Dekontaminácia a základné protiepidemiologické postupy v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo. Voľba postupov práce pri mechanickej očiste, dezinfekcii, sterilizácii.
4
použitie prístrojovej kozmetológie
4
tvarovanie a farbenie obočia a rias
Špecifikácia:
Farbenie rias a obočia, formovanie obočia. Voľba postupu práce, potrebných prípravkov, pomôcok na farbenie rias, obočia a formovanie obočia.
4
depilácia, epilácia a iné kozmetické formy odstraňovania nežiaduceho ochlpenia
Špecifikácia:
Epilácia dočasná, trvalá. Depilácia mechanická, chemická. Voľba kozmetických výrobkov a pomôcok.
4
empatická komunikácia so zákazníkom, získavanie a udržanie zákazníka
4
diagnostika pleti, výber vhodného kozmetického ošetrenia a prípravkov
Špecifikácia:
Posúdenie pleti na určenie správnych kozmetických výrobkov a kozmetických ošetrení (technologických postupov). Základné kritériá pre posúdenie pleti: premastenie, tonus a turgor, vrásky, farba pleti, odchýlky od normy, reaktivita, fotoreaktivita, genotyp.
4
odstraňovanie a prevencia kozmetických problémov pleti
Špecifikácia:
Ošetrovanie pleti a kože v profesionálnej starostlivosti.
4
poradenstvo v oblasti profesionálneho kozmetického ošetrovania a domácej starostlivosti o pleť a telo
4
ručná kozmetická masáž tváre a príprava i aplikácia pleťových masiek a zábalov
Špecifikácia:
Kozmetická manuálna lymfodrenáž, Jacquetova masáž, liftingová masáž tváre, masáž očného okolia. Význam, účinky a kontraindikácie masáže. Fázy a ťahy masáže. Akupresúrne body, ich význam a účinky. Masážne prípravky.
4
hĺbkové čistenie pleti
Špecifikácia:
Klasické ručné čistenie pleti pomocou prístrojovej techniky (vakupres) a špeciálnymi kozmetickými náplasťami.
3
dezinfekcia prípravkov a elektrokozmetických prístrojov
4
ošetrenie pokožky rúk
Špecifikácia:
Voľba postupu práce, kozmetických výrobkov (zábaly, peelingy, masky a iné), pomôcok a elektrokozmetických prístrojov (parafínová vanička).
4
práca s registračnou pokladňou
4
príprava i aplikácia pleťových masiek a zábalov, sér, krémov, ampúl
4
dezinsekcia pleti a ošetrenie pleti po hĺbkovom čistení
Špecifikácia:
Význam, účinky na pleť, druhy kozmetických prípravkov a prístrojová technika (ozonizér, bioptronová lampa, solux, darsonvalizačný prístroj).
4
povrchové čistenie pleti
4
naparovanie a zmäkčovanie pleti
Špecifikácia:
Náparky parafínom, parným kúpeľom, obkladmi. Indikácie a kontraindikácie. Prístrojová technika (vapozón, evapor, naparovač, ohrievače parafínu, solux).
4
výber vhodného kozmetického ošetrenia a prípravkov
Špecifikácia:
Na povrchové čistenie pleti s ohľadom na typ pleti. Výber vhodného peelingu, exfoliačného kozmetické výrobku.
4
príprava i aplikácia pleťových masiek a zábalov, sér, krémov, ampúl
Špecifikácia:
Aplikácia pomocou elektrokozmetických prístrojov ((ionoforéza, kozmetický ultrazvuk, neinvazívna mezoterapia, elektroporéza, kozmetická žehlička, kozmetický soft laser) za účelom čo najvyššieho účinku na kožu.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.