Kozmetik

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Kozmetik

Kozmetik vykonáva odbornú, profesionálnu starostlivosť o kožu tváre, krku, dekoltu, prípadne rúk.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 5142 - Kozmetici a podobní pracovníci
SK ISCO-08 5142001 - Kozmetik
Divízia SK NACE Rev. 2 Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu Kozmetik (vizážista)

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 klasifikácia masiek, ampúl, sér, krémov
  Špecifikácia:
  Rozdelenie, význam, účinky, aplikácia a pôsobenie jednotlivých prípravkov. Technologický postup. Prístrojová technika (ionoforéza, kozmetický ultrazvuk, neinvazívna mezoterapia, elektroporéza, kozmetická žehlička, kozmetický soft laser).
 • stupeň EKR 4 kozmetické prístroje a zariadenia
  Špecifikácia:
  Potrebné na elektroterapiu, galvanoterapiu a iontoforézu, naparovanie, dezinkrustáciu, ozonoterapiu, myostimuláciu, mikrodermabráziu, mikrokryštalickú dermabráziu. (Napr. ultrazvuk, vakupres, soft laser, IPL).
 • stupeň EKR 4 vybavenie a usporiadanie kozmetického salónu
  Špecifikácia:
  Špeciálny nábytok, spotrebný materiál, priestorové členenie, náčinie a pracovné pomôcky.
 • stupeň EKR 4 dermatológia
  Špecifikácia:
  Poznatky o anatómii, funkciách a vzhľade kože, vonkajšie a vnútorné vplyvy na kožu a rôzne chorobné zmeny kože.
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v oblasti starostlivosti o ľudské telo
  Špecifikácia:
  V zmysle Vyhlášky 554/2007 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo.
 • stupeň EKR 4 prevádzkový poriadok kozmetického salónu
  Špecifikácia:
  Dekontaminácia a základné protiepidemiologické postupy v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo. Voľba postupov práce pri mechanickej očiste, dezinfekcii, sterilizácii.
 • stupeň EKR 4 typy pleti
  Špecifikácia:
  Odchýlky od normy, farba pleti, vrásky, fototyp.
 • stupeň EKR 4 dezinfekčné prípravky
  Špecifikácia:
  Ich vlastnosti, druhy, indikácie a kontraindikácie.
 • stupeň EKR 4 postupy depilácie a epilácie
 • stupeň EKR 4 technologické postupy kozmetického ošetrenia pleti
  Špecifikácia:
  Odborné kozmetické ošetrenie jednotlivých typov pleti v správnom technologickom postupe. Indikácie a kontraindikácie pri aplikácii kozmetických výrobkov a elektrokozmetických prístrojov. Spôsoby čistenia pleti, techniky čistenia, prístrojové zariadenia.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 objednávanie materiálu, pomôcok, prístrojov do kaderníckej alebo kozmetickej prevádzky
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
  Špecifikácia:
  Dekontaminácia a základné protiepidemiologické postupy v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo. Voľba postupov práce pri mechanickej očiste, dezinfekcii, sterilizácii.
 • stupeň EKR 4 použitie prístrojovej kozmetológie
 • stupeň EKR 4 tvarovanie a farbenie obočia a rias
  Špecifikácia:
  Farbenie rias a obočia, formovanie obočia. Voľba postupu práce, potrebných prípravkov, pomôcok na farbenie rias, obočia a formovanie obočia.
 • stupeň EKR 4 depilácia, epilácia a iné kozmetické formy odstraňovania nežiaduceho ochlpenia
  Špecifikácia:
  Epilácia dočasná, trvalá. Depilácia mechanická, chemická. Voľba kozmetických výrobkov a pomôcok.
 • stupeň EKR 4 empatická komunikácia so zákazníkom, získavanie a udržanie zákazníka
 • stupeň EKR 4 diagnostika pleti, výber vhodného kozmetického ošetrenia a prípravkov
  Špecifikácia:
  Posúdenie pleti na určenie správnych kozmetických výrobkov a kozmetických ošetrení (technologických postupov). Základné kritériá pre posúdenie pleti: premastenie, tonus a turgor, vrásky, farba pleti, odchýlky od normy, reaktivita, fotoreaktivita, genotyp.
 • stupeň EKR 4 odstraňovanie a prevencia kozmetických problémov pleti
  Špecifikácia:
  Ošetrovanie pleti a kože v profesionálnej starostlivosti.
 • stupeň EKR 4 poradenstvo v oblasti profesionálneho kozmetického ošetrovania a domácej starostlivosti o pleť a telo
 • stupeň EKR 4 ručná kozmetická masáž tváre a príprava i aplikácia pleťových masiek a zábalov
  Špecifikácia:
  Kozmetická manuálna lymfodrenáž, Jacquetova masáž, liftingová masáž tváre, masáž očného okolia. Význam, účinky a kontraindikácie masáže. Fázy a ťahy masáže. Akupresúrne body, ich význam a účinky. Masážne prípravky.
 • stupeň EKR 3 hĺbkové čistenie pleti
  Špecifikácia:
  Klasické ručné čistenie pleti pomocou prístrojovej techniky (vakupres) a špeciálnymi kozmetickými náplasťami.
 • stupeň EKR 4 dezinfekcia prípravkov a elektrokozmetických prístrojov
 • stupeň EKR 4 ošetrenie pokožky rúk
  Špecifikácia:
  Voľba postupu práce, kozmetických výrobkov (zábaly, peelingy, masky a iné), pomôcok a elektrokozmetických prístrojov (parafínová vanička).
 • stupeň EKR 4 práca s registračnou pokladňou
 • stupeň EKR 4 príprava i aplikácia pleťových masiek a zábalov, sér, krémov, ampúl
 • stupeň EKR 4 dezinsekcia pleti a ošetrenie pleti po hĺbkovom čistení
  Špecifikácia:
  Význam, účinky na pleť, druhy kozmetických prípravkov a prístrojová technika (ozonizér, bioptronová lampa, solux, darsonvalizačný prístroj).
 • stupeň EKR 4 povrchové čistenie pleti
 • stupeň EKR 4 naparovanie a zmäkčovanie pleti
  Špecifikácia:
  Náparky parafínom, parným kúpeľom, obkladmi. Indikácie a kontraindikácie. Prístrojová technika (vapozón, evapor, naparovač, ohrievače parafínu, solux).
 • stupeň EKR 4 výber vhodného kozmetického ošetrenia a prípravkov
  Špecifikácia:
  Na povrchové čistenie pleti s ohľadom na typ pleti. Výber vhodného peelingu, exfoliačného kozmetické výrobku.
 • stupeň EKR 4 príprava i aplikácia pleťových masiek a zábalov, sér, krémov, ampúl
  Špecifikácia:
  Aplikácia pomocou elektrokozmetických prístrojov ((ionoforéza, kozmetický ultrazvuk, neinvazívna mezoterapia, elektroporéza, kozmetická žehlička, kozmetický soft laser) za účelom čo najvyššieho účinku na kožu.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie