Čipkár

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Čipkár vyrába čipky technikou pletenia, paličkovania, tkania, háčkovania, sieťovania, viazania alebo krosienkovania.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy
Čipkárka
Paličkárka
Pletiar/ka
Ručná čipkárka
Výrobca čipiek
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
7318 - Remeselníci spracúvajúci textil, kožu a podobný materiál
SK ISCO-08
7318002 - Čipkár
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba textilu
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Remeselník umeleckej (ľudovej) tvorby

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
samostatnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
umelecký talent

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
tradičná ľudová výroba a remeslá
Špecifikácia:
textilné techniky
3
odborná terminológia
Špecifikácia:
textilné techniky, čipky
3
textilné vlákna
Špecifikácia:
druhy, charakteristika, použitie
3
druhy čipiek
Špecifikácia:
Charakteristika a spôsoby zhotovovania jednotlivých druhov čipiek, ako napr. paličkovanie, pletenie, tkanie, háčkovanie, sieťovanie, viazanie, krosienkovanie.
3
umelecko-remeselné spracovanie textilu
Špecifikácia:
Druhy, spôsoby, postupy.
3
pracovné nástroje a pomôcky
Špecifikácia:
Použitie, základná starostlivosť.
3
spôsoby a postupy pri údržbe a ošetrovaní čipkárskych výrobkov
3
základné postupy tvorby ceny
Špecifikácia:
čipkárskych výrobkov
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3
orientácia v podkladoch a dokumentácii na ručné zhotovovanie čipky
Špecifikácia:
Čítanie predlohy na zhotovenie čipky, posúdenie vzorov na základe dokumentácie a voľba postupu práce.
3
voľba postupu práce, spôsobu spracovania, nástrojov a materiálov na ručné zhotovovanie čipky
3
samostatné spracovanie výtvarného zámeru a kompozície na ručné zhotovovanie čipky
3
ukončovacie práce, šitie, úpravy a opravy čipiek
3
ručné škrobenie a bielenie čipiek
3
príprava surovín, materiálov a nástrojov na ručné zhotovovanie čipky
3
ručné zhotovovanie čipiek paličkovaním
2
navrhovanie nových vzorov čipiek
3
prijímanie platieb za tovar
3
kontrola kvality hotových výrobkov
Špecifikácia:
Prípadné odstránenie nedostatkov.
3
strih metráží potrebných na výrobu čipiek
3
tvorba ceny
Špecifikácia:
kalkulácia nákladov na určenie ceny čipkárskych výrobkov
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.