Pomocný pracovník v celulózo-papierenskej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pomocný pracovník v celulózo-papierenskej výrobe

Pomocný pracovník v celulózo-papierenskej výrobe vykonáva pomocné práce pri príprave, obsluhe a manipulácii v procese výroby a spracovania celulózy a papiera.

Sektorová rada Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Alternatívne názvy Pomocník strojvedúceho
Pomocný robotník
Robotník výroby celulózy a papiera
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR 2
EKR 2
ISCED 253
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 9329 - Pomocní pracovníci vo výrobe
SK ISCO-08 9329006 - Pomocný pracovník v celulózo-papierenskej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba papiera a papierových výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Pomocný pracovník v priemyselnej výrobe

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 2 druhy a vlastnosti surovín/materiálov v celulózo-papierenskej výrobe
  Špecifikácia:
  Napr. drevovina, polobuničina, buničina (sulfátová, sulfitová), iné vlákniny (sekundárna, syntetická), pomocné papierenské prostriedky.
 • stupeň EKR 2 stroje, zariadenia a výrobné linky v celulózo-papierenskej výrobe
  Špecifikácia:
  Konštrukcia strojov, zariadení a výrobných liniek, meracie prístroje na hodnotenie procesov, princípy ich fungovania a pod.
 • stupeň EKR 2 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 2 ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
  Špecifikácia:
  Princípy environmentálnych technológií. Environmentálna kvalita materiálov. Výrobné technológie a životné prostredie.
 • stupeň EKR 2 technológia výroby papiera, kartónov a lepeniek

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 2 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 2 manipulačné práce v celulózo-papierenskej výrobe
  Špecifikácia:
  Formátové rezanie papiera, kartónov a lepeniek na kruhovej a stolovej rezačke. Triedenie a lisovanie zberového papiera na lisoch, vrátane manipulácie s balíkmi. Obsluha manipulačných liniek pri spracovaní vlákniny a výrobe buničiny.
 • stupeň EKR 2 obsluha strojného zariadenia v celulózo-papierenskej výrobe
  Špecifikácia:
  Obsluha dopravných, baliacich, triediacich, počítacích a baliacich liniek vo výrobe a spracovaní papiera. Obsluha jednoduchých výrobných liniek, jednotlivých strojov a agregátov pri výrobe a spracovaní papiera, kartónov a lepeniek.
 • stupeň EKR 2 čistenie, ošetrovanie a údržba strojných zariadení v celulózo-papierenskej výrobe
  Špecifikácia:
  Pomocné práce.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie