Pomocný pracovník v celulózo-papierenskej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Pomocný pracovník v celulózo-papierenskej výrobe vykonáva pomocné práce pri príprave, obsluhe a manipulácii v procese výroby a spracovania celulózy a papiera.
Sektorová rada
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Alternatívne názvy
Pomocník strojvedúceho
Pomocný robotník
Robotník výroby celulózy a papiera
Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné odborné vzdelanie
SKKR
2
EKR
2
ISCED
253
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
9329 - Pomocní pracovníci vo výrobe
SK ISCO-08
9329006 - Pomocný pracovník v celulózo-papierenskej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba papiera a papierových výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Pomocný pracovník v priemyselnej výrobe

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
samostatnosť
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
druhy a vlastnosti surovín/materiálov v celulózo-papierenskej výrobe
Špecifikácia:
Napr. drevovina, polobuničina, buničina (sulfátová, sulfitová), iné vlákniny (sekundárna, syntetická), pomocné papierenské prostriedky.
2
stroje, zariadenia a výrobné linky v celulózo-papierenskej výrobe
Špecifikácia:
Konštrukcia strojov, zariadení a výrobných liniek, meracie prístroje na hodnotenie procesov, princípy ich fungovania a pod.
2
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
2
ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
Špecifikácia:
Princípy environmentálnych technológií. Environmentálna kvalita materiálov. Výrobné technológie a životné prostredie.
2
technológia výroby papiera, kartónov a lepeniek
2

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
2
manipulačné práce v celulózo-papierenskej výrobe
Špecifikácia:
Formátové rezanie papiera, kartónov a lepeniek na kruhovej a stolovej rezačke. Triedenie a lisovanie zberového papiera na lisoch, vrátane manipulácie s balíkmi. Obsluha manipulačných liniek pri spracovaní vlákniny a výrobe buničiny.
2
obsluha strojného zariadenia v celulózo-papierenskej výrobe
Špecifikácia:
Obsluha dopravných, baliacich, triediacich, počítacích a baliacich liniek vo výrobe a spracovaní papiera. Obsluha jednoduchých výrobných liniek, jednotlivých strojov a agregátov pri výrobe a spracovaní papiera, kartónov a lepeniek.
2
čistenie, ošetrovanie a údržba strojných zariadení v celulózo-papierenskej výrobe
Špecifikácia:
Pomocné práce.
2

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa