Pracovník fotoslužby

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Pracovník fotoslužby vykonáva obsluhu digitálneho minilabu (zariadenie pre vyvolávanie filmov), digitálnych a atramentových tlačiarní, spracováva zákazky z digitálnych a analógových záznamov, prijíma a vydáva fotografické zákazky, popisuje, archivuje fotografické digitálne záznamy, asistuje pri fotografovaní v ateliéri alebo v samoobslužnom automate. Pracovník fotoslužby môže poskytovať doplnkové služby ako predaj fotografického papiera a materiálu potrebného k vyvolávaniu filmov a fotografií.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
5169 - Pracovníci v osobných službách inde neuvedení
SK ISCO-08
5169005 - Pracovník fotoslužby
Divízia SK NACE Rev. 2
Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu
Fotograf

Kompetencie

digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
manuálna zručnosť
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
prezentovanie
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
fotografické materiály
4
postupy počítačového spracovania digitálnej fotografie
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
spôsoby platieb v obchodnom styku
4
postupy preberania tovaru
Špecifikácia:
Napr. negatívy, špeciálne papiere na fototlač, farebné náplne do tlačiarní atď.
4
inventarizácia
3
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
3
hygienické zásady v obchode
3
bezpečnosť práce so zariadeniami fotoslužby
3
autorské právo
Špecifikácia:
pri zhotovovaní a kopírovaní fotografií
0
postupy spracovania fotografických materiálov a digitálnych fotografií prostredníctvom tlačiarní
4
spotrebný tovar pre vybavenie fotolabu
4
koloristika, kolorimetria
4
postupy prijímania a vybavovania zákaziek
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
vybavovanie jednoduchších úloh (obstarávanie drobnejších nákupov, výber a podávanie pošty a pod.) v prevádzke obchodu
3
obsluha stroja negatívneho digitálneho minilabu
2
vedenie príslušnej dokumentácie
3
spracovanie fotografických materiálov prostredníctvom tlačiarní
Špecifikácia:
3D, digitálne, laserové, atramentové tlačiarne
4
spracovanie fotografických materiálov na automatických a poloautomatických linkách
4
preberanie, výdaj zákaziek
4
príprava filmov na vyvolávanie, značenie filmov
4
zhotovovanie preukazových fotografií
Špecifikácia:
napr. MHD preukážky, SAD preukážky atď.
4
úpravy digitálneho obrazu v grafických programoch, jeho príprava na ďalšie spracovanie
4
finálna úprava, adjustácia fotografických diel
4
vedenie príslušnej fotodokumentácie a triedenie obrazového fotomateriálu, archivácia
4
kontrola a vyhodnocovanie informácií na objednávkach
Špecifikácia:
Pri zhotovení fotografií podľa požiadaviek zákazníka z média (CD, DVD, USB kľúč, HDD disk atď.)
4
práca s registračnou pokladnicou
4
objednávanie materiálu, pomôcok, prístrojov do fotolabu
4
vyvolávanie filmov a zhotovovanie fotografií
4
spracovávanie fotografií z digitálneho záznamu
4
obsluha laserových, atramentových, termosublimačných tlačiarní
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.